Arbetsmiljökursen ska ge nödvändiga kunskaper om faran med el. Syftet är att förebygga tillbud och elolyckor, samt att bidra till en ökad rapportering av elrisker och farliga elanläggningar.

Tid
3 timmar
Typ
Webbaserad
Plats
Distans
Pris
400 kr

Gå kurs SSG Arbetsmiljö el

Registrera ditt företag för SSGs webbkurser

Det är vanligt att olyckor med el beror på felaktig hantering av elutrustningar och felaktigt beteende i miljöer som innebär elfara. Enligt svensk arbetsmiljölag och ellagstiftningen ska all personal som arbetar i industri ha nödvändiga kunskaper om faror med el, för att kunna förebygga tillbud och elolyckor. Genom att tillföra kunskap inom området kan antalet olyckor och tillbud minskas. Det kan även medverka till att tydligt reducera de kostnader som uppstår i samband med driftstörningar och reparation av skador på anläggningar.

Kursens mål

Målet med kursen är ökad el- och personsäkerhet, förebyggande av tillbud och elolycksfall, ökad rapportering av elolyckstillbud och elolyckor samt uppfyllande av arbetsmiljölagen och gällande ellagstiftning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla anställda inom industrin, som inte redan har kunskapen i sin yrkesroll. Exempel på sådan roll är elyrkesmän och SIP – Särskilt instruerad person.

Kursens innehåll

Delar ur kursens innehåll är:

  • Faran med el och konsekvenser av elolyckor
  • Elolycksfall och hur de kan förebyggas
  • Tekniska skydd som säkringar, jordfelsbrytare etc.
  • Utrymmen med förhöjd elrisk
  • Elansvar

Genomförande

Kursen är webbaserad och faktaavsnitt varvas med verkliga exempel, filmer och interaktiva övningar för att öka engagemanget hos eleven. Kursen avslutas med ett kunskapstest och efter godkänt resultat kan eleven skriva ut ett diplom. Resultatet registreras i kompetensdatabasen.

 

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.