Våra tjänster

Konferenser och seminarier

Årligen arrangerar SSG ett flertal intressanta seminarier, konferenser, workshops och nätverksträffar. Arrangemangen sker ...
Läs mer här ››

Tjänster för industrin

Vi tar fram tjänster för säkerhet, inköp, logistik och informationshantering. Flertalet av våra tjänster är webbaserade oc...
Läs mer här ››

Våra kurser

SSG arbetar med utbildning och erbjuder allt från utarbetning av kravspecifikationer till att genomföra kurser och...
Läs mer här ››