Information om hur man bygger upp elansvarsorganisation och vilka krav som gäller för att man ska kunna utföra säkrare elarbeten.

Tid
2 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Hos kund
Pris
På förfrågan

I denna kurs informeras om de grundläggande krav som gäller i el-­ och arbetsmiljölagen och vikten av så kallad IDF, informerad delaktig företagsledning. Det görs även en genomgång med företagsledning kring elansvar, organisationsplan och systemtillsyn.

Kursens mål

Målet är att ge insikt om vilket ansvar ägaren har för elanläggningen samt vilka regler som gäller för att utföra säkra elarbeten.

Målgrupp

Genomgången rekommenderas främst till personer verksamma som VD, plats-, underhålls- eller inköpschef, elansvariga eller arbetsledare.

Kursens innehåll

  • Allmänt om elansvar och organisation
  • Helhetssyn på behörighetsansvaret
  • Helhetssyn på elanläggnings - ansvaret
  • Helhetssyn på personsäkerhets ansvaret
  • Delegeringsprinciper
  • Organisationsplaner

Genomförande

Begrepp inom elansvar och systemtillsyn reds ut och ssg medverkar även till att berörda personer i ledande befattning informeras om betydelsen av så kallad IDF.

 

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.