Har ni ett underhållsstopp planerat? Här är några saker som är bra att tänka på för att arbetet ska fungera smidigt med kopplingen till våra tjänster.

Generella tips att tänka på inför underhållsstoppet

Se över inpasseringslogistiken så att inte köer bildas, till exempel hur entreprenörerna ska komma in och vilka portar som ska användas.
Kontrollera era inträdeskrav för SSG Access så att ni har rätt uppsättning och inställningar i SSGs system kring integrationer.
Kontrollera att kortläsare och datorer finns tillgängliga för inpassering.
Om ni använder Accesskortet för inpassering, se till att er integration fungerar.
Om ni ger möjlighet att komplettera en ej genomförd SSG-kurs vid inpassering, se till att en dator finns att tillgå för detta.
Se till att ha rutiner för hur fordonstillstånd och parkeringar ska hanteras.
För att undvika problem vid inpassering, påminn entreprenörerna om den lokala SSG kursen, SSG Support bistår gärna med statistik över hur många entreprenörer som genomfört lokal kurs.
Uppdatera informationen i SSG On site så att den är korrekt så att entreprenörerna har tillgång till rätt information. Informera om var appen laddas ner. Informera också att entreprenörer kan kontrollera sin behörighet till anläggningen direkt i appen.
 Se över och beställ kommunikationsmaterial, så som rollups och informationsblad.

Ladda ner checklistan i pdf-format

Behöver ni mer hjälp?

Vi hjälper er även med statistik över era lokala kurser och stöd på plats under stoppet i mån av resurser. Vi erbjuder också personliga samtal och guider om vad som är bra att tänka på inför stoppet. I mån av resurser kan vi även erbjuda rådgivning på plats. Kontakta oss gärna för mer information och för offert.