Våra affärsområden

TEKNIK & UNDERHÅLL

SSGs affärsområde Teknik & Underhåll arbetar med framtagning av standarder (SSG Standarder) och utbildningar anpassade til...
Läs mer här ››

INKÖP & LOGISTIK

Affärsområdet Inköp & Logistik utvecklar och erbjuder produkter och tjänster, som bidrar till att förenkla och stödja...
Läs mer här ››

HÄLSA SÄKERHET & MILJÖ

SSGs affärsområde Hälsa, Säkerhet & Miljö arbetar med arbetsmiljö och säkerhet inom skandinavisk industri. Arbetet, som sk...
Läs mer här ››