Våra tjänster

Konferenser och seminarier

Årligen arrangerar SSG ett flertal intressanta seminarier, konferenser, workshops och nätverksträffar. Arrangemangen sker ...
Läs mer här ››

SSG Registrerad Leverantör

SSGs tjänst SSG Registrerad Leverantör knyter beställare och leverantörer närmare varandra och förenklar administrationen...
Läs mer här ››

SSG Academy

SSG arbetar med utbildning och erbjuder allt från utarbetning av kravspecifikationer till att genomföra kurser och...
Läs mer här ››