SSG Supplier gör leverantörsbedömningen enklare

SSG Supplier (tidigare SSG Registrerad leverantör) är en digital tjänst för leverantörsbedömning. I tjänsten kan du som beställare granska om dina leverantörer uppfyller de krav du ställer för att få leverera, till exempel inom finansiella uppgifter, kvalitet eller miljö. SSG Supplier digitaliserar leverantörsbedömningen och du slipper använda pappersformulär för att granska leverantörerna, och de behöver i sin tur endast skicka in sina uppgifter till en plats. SSG Supplier strävar efter att innehålla uppdaterade och korrekta uppgifter, knyter beställare och leverantörer närmare varandra och minskar administrationen.

Registrera företag för SSG Supplier

En digital plattform

SSG Supplier fungerar som en plattform där beställare och leverantörer kan mötas. En leverantör skickar in och samlar uppgifter, dokument och annat som efterfrågas i tjänsten. Genom externa informationskällor kompletteras uppgifterna och de är tillgängliga direkt. Beställaren kan sedan via sin webbläsare se uppgifterna och om leverantören uppfyller de krav som ställs för att få leverera. Beställaren kan även hitta alternativa leverantörer om det skulle önskas.

Beställare kan ställa in vilka krav som ställs på varje leverantörsgrupp för att få leverera. De som uppfyller kraven kommer att visas som godkända leverantörer direkt i tjänstens gränssnitt. Leverantörer kan i sin tur se vilka uppgifter det finns ett krav på för att få leverera och från vilken beställare kravet kommer. Leverantörer kan också enkelt att se hos vilka beställare där kraven uppfylls, och i så fall vilka uppgifter som saknas. Tjänsten erbjuder även beställarkunder möjligheten att kunna ta del av leverantörens status direkt i sitt affärssystem.

Är du intresserad av SSG Supplier? Kontakta oss

Förenklar för både beställare och leverantörer

SSG Supplier förenklar både för beställare och leverantörer. Som beställare håller du koll på dina leverantörer på en och samma plats med uppgifter som alltid är uppdaterade. För dig som leverantör behöver du bara skicka in uppgifterna till ett ställe, och blir sökbar för företag som är i behov av era produkter och tjänster.

SSG Supplier innehåller information om:

 • Basuppgifter
 • Finansiell information
 • Kvalitet
 • Miljö
 • Arbetsmiljö
 • CSR (Corporate Social Responsibility)

Årslicens

För leverantörer

Till och med 2019-12-31

Årslicensen baseras på antal relationer mellan leverantören och beställare.

 • Ingen relation: 0 kr / år
 • En relation: 2 500 kr / år
 • Två relationer: 3 800 kr / år
 • Tre till fyra relationer: 4 800 kr / år
 • Fem eller fler relationer 8 000 kr / år

Från och med 2020-01-01

Årslicensen baseras på bolagsomsättning

 • Bolagsomsättning mellan 0 – 20 Mkr: 1000kr / år
 • Bolagsomsättning mellan 20 – 100 Mkr: 3900kr / år
 • Bolagsomsättning över 100 Mkr: 8900kr / år

För beställare
Beställare betalar en årslicens. Utbildning samt uppstartshjälp tillkommer. För mer information, kontakta oss.

 

Vill du veta mer om SSG Supplier?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Använder du tjänsten, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.