SSG Supplier skapar en effektivare industri genom automatiserad leverantörsbedömning.

SSG Supplier är en digital tjänst för automatiserad leverantörsbedömning som gör att du kan lägga din tid på annat. SSG Supplier ser automatiskt till att dina leverantörer eller entreprenörer uppfyller dina förinställda leverantörskrav för att få leverera eller utföra arbete, till exempel inom kvalitet, miljö eller ekonomi. Leverantörerna lämnar sina uppgifter en gång via ett webbgränssnitt, och du som inköpare behöver bara gå till en plats för att granska dem. Beställare och leverantörer kommer närmare varandra, med minskad administration och en effektivare industri som följd. 

Registrera ditt företag som leverantör för SSG Supplier

SSG Supplier ser automatiskt till att dina leverantörer eller entreprenörer uppfyller dina förinställda leverantörskrav

Leverantörsutvärdering och leverantörsportal i ett

SSG Supplier är en leverantörsportal där beställare går in och granskar data som leverantörer har lämnat. Leverantören loggar in och lämnar uppgifter och dokument, som kompletteras genom externa informationskällor. Utifrån beställarens förinställda krav filtreras godkända leverantörer som uppfyller kraven fram, och du slipper manuellt granska alla uppgifter. Beställaren kan även hitta alternativa leverantörer om det skulle önskas. Leverantören eller entreprenadföretaget kan i sin tur se vilka krav som en anläggning eller inköpare ställer för att vara godkänd. De som uppfyller kraven kommer att visas som godkända leverantörer direkt i tjänstens gränssnitt.

SSG Supplier är dessutom ihopkopplad med SSGs tjänst för tillträdeskontroll, SSG Access. Det innebär att du som anläggningsägare kan kravställa både att företaget uppfyller era krav för att få arbeta och att entreprenören har rätt kunskaper för att få komma in.

Är du intresserad av SSG Supplier? Kontakta oss

 

Förenklar för både beställare och leverantörer

SSG Supplier förenklar för alla. Som beställare har du en plats att hålla koll på dina leverantörer med uppgifter som alltid är uppdaterade, och för dig som leverantör behöver du bara lägga in dina uppgifter på en plats och du blir sökbar i tjänsten. Dessutom håller SSG Supplier koll åt dig när du behöver uppdatera uppgifterna. 

SSG Supplier innehåller information om:

  • Basuppgifter
  • Finansiell information
  • Kvalitet
  • Miljö
  • Arbetsmiljö
  • CSR (Corporate Social Responsibility)

Årslicens

För beställare:
Prova tjänsten kostnadsfritt i 3 månader. 
Beställare betalar sedan en årslicens. Utbildning samt uppstartshjälp tillkommer. För mer information, kontakta oss.

För leverantörer:
Årslicensen baseras på bolagsomsättning:

  •  Mellan 0 – 20 Mkr: 1 000kr / år
  •  Mellan 20 – 100 Mkr: 3 900kr / år
  •  Över 100 Mkr: 8 900kr / år

Vill du veta mer om SSG Supplier?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Använder du tjänsten, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.