Standarder, rekommendationer och anvisningar enligt industrins samlade erfarenhet.

Sök standard

SSG Standarder ger dig anvisningar, rekommendationer och best practice-lösningar som hjälper dig att bygga och underhålla en driftsäker, effektiv och ekonomiskt hållbar industrianläggning. Standarderna ger dig hjälp och stöd vid upphandling, projektering, montage och underhåll, vilket sparar tid och pengar under hela industrianläggningens livscykel.

SSGs standarder baseras på industrins samlade erfarenheter och bästa lösningar. Standarderna utarbetas i SSGs kommittéer och nätverk, där över 500 specialister inom svensk industri är aktiva och engagerade. Användaren slipper därför utreda och uppfinna nya tekniska lösningar, och kan istället följa standardiserade tillvägagångssätt och anvisningar som används inom industrin, helt enligt gällande lagar och förordningar.

Lång och beprövad erfarenhet

SSG har arbetat med att ta fram standarder sedan 50-talet, alltid baserat på beprövad erfarenhet och industrins gemensamma behov. Standarderna används av industrier över hela världen, med flera goda exempel som följd. SSGs standarder nås enkelt via SSGs webbplats, enkelt för industrianläggningarna, tekniska konsulter och leverantörer att nå.

Pris

SSGs standarder nås via abonnemang, antingen helt eller delvis. Enskilda standarder kan även köpas i SSGs webbshop. Läs mer om hur du tillgår SSG Standarder här.

Vill du veta mer?

Använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Använder du tjänsten, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.