Att kunna förutse risker i verksamheten är ett effektivt sätt att göra arbetsmiljön trygg samt hålla oväntade kostnader nere.

Arbetet med att hitta riskfyllda miljöer på arbetsplatsen är dock svårt, kostsamt och kan ta lång tid. Att lära av varandra och använda en färdig modell för riskhantering sparar tid och pengar samt hjälper dig i arbetet med att förutse risker i verksamheten där de traditionellt uppstår.

Vilka risker finns i ert arbete?

SSG Riskhanteringsmodell hjälper er i arbetet med riskhantering i verksamheten. Modellen har utarbetats av en arbetsgrupp inom SSG Säkerhetskommitté, som med representanter från olika anläggningar tagit fram ett standardiserat arbetssätt. Modellen hjälper er att efterleva myndighetskrav och föreskrifter då den exempelvis utgår från direktiv från Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med flera.

Verktyg i riskhanteringsprocessen

SSG Riskhanteringsmodell fungerar som en processbeskrivning. Den förklarar olika begrepp och definitioner, beskriver hur ni kan arbeta samt hur ni ska tänka. Det är en stegvis beskrivning på en generell nivå vilket innebär att den kan användas inom olika typer av verksamheter.

SSG Riskhanteringsmodell innehåller metoder, mallar och checklistor kopplade till ett klickbart flödesschema, som tillhandahålls på SSGs webbplats. Den uppdateras kontinuerligt utifrån aktuella lagar och föreskrifter via en referensgrupp knuten till SSG Säkerhetskommitté.

Pris

Maximalt antal användare

2: 5 000 kr
5: 7 500 kr
10 eller fler: 10 000 kr

Vill du veta mer?

Använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Använder du tjänsten, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.