SSG Registrerad leverantör gör leverantörsbedömningen enklare

SSG Registrerad leverantör är en digital tjänst för leverantörsbedömning. I tjänsten kan du som beställare granska om dina leverantörer uppfyller de krav du ställer för att få leverera, till exempel inom finansiella uppgifter, kvalitet eller miljö. SSG Registrerad leverantör digitaliserar leverantörsbedömningen och du slipper använda pappersformulär för att granska leverantörerna, och de behöver i sin tur endast skicka in sina uppgifter till en plats. SSG Registrerad leverantör innehåller alltid uppdaterade och korrekta uppgifter, knyter beställare och leverantörer närmare varandra och minskar administrationen.

En digital plattform

SSG Registrerad leverantör fungerar som en plattform där beställare och leverantörer kan mötas. En leverantör skickar in och samlar uppgifter, dokument och annat som efterfrågas i tjänsten. Genom externa informationskällor kompletteras uppgifterna, som direkt blir tillgängliga. Beställaren kan sedan via sin webbläsare se uppgifterna, och om leverantören uppfyller de krav som ställs för att få leverera. Beställaren kan även hitta alternativa leverantörer om det skulle önskas.

Under 2019 släpps en ny version av Registrerad Leverantör och tjänsten byter då namn till SSG Supplier. Beställare kommer då att kunna ställa in vilka krav som ställs på respektive leverantörsgrupp för att få leverera, och de som uppfyller kraven kommer att visas som godkända direkt i tjänstens gränssnitt. Leverantörer i sin tur kommer att kunna se vilka uppgifter det finns ett krav på för att få leverera och från vilken beställare kravet kommer. Leverantörer kommer också enkelt att se hos vilka beställare där kraven uppfylls, och i så fall vilka uppgifter som saknas.

Förenklar för både beställare och leverantörer

SSG Registrerad leverantör förenklar både för beställare och leverantörer. Som beställare kan du på en plats enkelt hålla koll på dina leverantörer med uppgifter som alltid är uppdaterade. För dig som leverantör behöver du bara skicka in uppgifterna till ett ställe, och blir sökbar för företag som är i behov av era produkter och tjänster.

SSG Registrerad leverantör innehåller information om:

 • Basuppgifter
 • Finansiell information
 • Kvalitet
 • Miljö
 • Arbetsmiljö
 • CSR (Corporate Social Responsibility)

Pris

För leverantörer
Priset baseras på antal relationer mellan leverantören och beställare.

 • Ingen relation: 0 kr
 • En relation: 2 500 kr
 • Två relationer: 3 800 kr
 • Tre till fyra relationer: 4 800 kr
 • Fem eller fler relationer 8 000 kr

För beställare
Beställare betalar en årlig abonnemangsavgift. Utbildning samt uppstartshjälp ingår. För mer information, kontakta oss.

Vill du veta mer?

Använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Använder du tjänsten, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.