Nu uppgraderas SSG Produktdatabas med en ny teknisk plattform och ett nytt gränssnitt. På denna sida hittar du all information som du behöver om uppgraderingen.

Projektet PDB 4.0 har pågått i snart två år, och nu närmar vi oss driftsättningen av den nya tekniska plattformen av SSG Produktdatabas. Projektet kommer att leverera ett nytt MDM-system, (Master Data Management), och är just nu inne i en intensiv period med bland annat tester. När den nya plattformen tas i drift kommer du som användare att mötas av att ett nytt gränssnitt och nya sökfunktioner.

Sista datum för för klassning inför driftsstopp

Datum för klassningsuppehåll kommer, tills vidare kan ni skicka in klassningsbegäran som vanligt.

Datum för driftstopp

Datum för driftstopp i samband med plattformsbytet kommer, tills vidare kan ni arbeta i befintliga SSG Produktdatabas som vanligt.

Tillfälligt längre handläggningstider

Under förberedelserna inför driftstoppet räknar vi med längre handläggningstider. Ett klassningsärende kan då ta upp till två arbetsdagar. Om ärendet är brådskande, kontakta oss för hjälp.

Gemensam bruksinloggning

I samband med plattformsbytet tar vi bort funktionen med gemensam bruksinloggning och ersätter det med personliga inloggningar. Saknar du en egen inloggning, kontakta oss gärna.

Systemintegration och överföring av artikeldata till lokala system

För de kunder som har integrerat sitt affärssystem med SSG Produktdatabas behöver inga förändringar göras. Vi fortsätter att skicka uppdateringar som tidigare och genom samma kanaler. Observera att integrationen inte kommer att vara tillgänglig i samband med driftstoppet.

Utbildning och stöd

Vi kommer erbjuda alla kunder kostnadsfri introduktionsutbildning till den nya plattformen. Under september erbjöd vi sju utbildningstillfällen runt om i Sverige. För dig som inte kunde delta på plats så kommer vi även erbjuda flertalet webbinarium med olika inriktingar under hösten 2018. När datum är fastslagna annonseras det här. Utöver utbildningstillfällena kommer det också planeras in uppföljande genomgångar via web, instruktionsfilmer, tryckt material såsom lathund samt användarhandbok.

Vad är nästa steg för SSG Produktdatabas?

Ambitionen är att ert arbete kommer att fortgå som normalt efter systembytet. Efter lansering kommer huvudfokus att vara att ta tillvara på den återkoppling som ni som användare ger oss på arbetsflöden, gränssnitt och innehåll. Systembytet möjliggör även hantering av tillverkar- och leverantörskataloger med produktinformation, tekniskt data och bilder. Vi kommer att jobba för tätare relationer med andra databaser och regelverk som SEG, RSK, GS1, ETIM, eCl@ss, UNSPSC med flera.

Status i projektet

I början av oktober valde vi att inte genomföra den planerade driftsättning av nya plattformen för SSG Produktdatabas, på grund av funktionella fel i plattformen. Sedan dess har våra leverantörer jobbat hårt med att hitta lösningar på de tekniska problemen. Vi ser nu att arbetet går framåt och de första indikationerna visar på att de åtgärder som görs är rätt och att resultatet ser bra ut så här långt.
Vi kommer att påbörja nya tester av lösningen den 15 oktober och om resultatet av testerna motsvarar våra förväntningar och når acceptanskraven kommer vi att gå vidare mot en driftsättning. För att verifiera så att problemen som varit verkligen är lösta väljer vi att genomföra testerna innan vi går ut med något nytt driftsättningsdatum.

Vi hoppas att ni har förståelse för detta och kommer att hålla er uppdaterade om hur arbetet går framåt.