SSG Leveranskontrakt

Utvecklat av och för industrin med stöd av jurister

Vad är CTAn för lev-kontraktet?

SSG Leveranskontrakt är ett standardiserat kontrakt som hjälper dig vid upphandling, inköp, konstruktion, driftsättning och leverans av industrianläggningar. Kontraktet förenklar när affärer ska göras inom industrin, och parterna kan vara trygga i väl genomarbetade standardklausuler och bilagor, anpassat efter processindustrin samt svensk och europeisk lagstiftning.

SSG Leveranskontrakt innehåller färdiga rubriker, bland annat om allmänna villkor, tekniska data och garantier, specifikation och leverans, och kan användas som en mall. Parterna fyller i sina överenskommelser och villkor, vilket förenklar upphandlings- och inköpsprocessen och minskar antalet kontraktsvarianter på marknaden. Kontraktet passar både för komplexa överenskommelser, samt enklare inköp av exempelvis gods.

SSG Supplier är en tjänst för leverantörsbedömning

Utvecklat tillsammans med leverantörer inom industrin samt jurister

SSG Leveranskontrakt är utvecklat och framtaget tillsammans med SSGs kontraktskommitté, som samarbetar med externa jurister och leverantörer till industrin. Kontraktet genomgår med jämna mellanrum revideringar för att följa gällande lagstiftning samt branschvillkor. Detta ger ett uppdaterat och tryggt standardkontrakt av hög kvalitet, väl igenkänt av både beställare och leverantörer.

Lång erfarenhet och starkt förtroende hos våra kunder

Kontraktet, som funnits sedan 1975, används av både beställare, leverantörer och inhyrda teknikkonsulter inom industrin. Bland kunderna märks stora delar av svensk och europeisk skogs-, stål- livsmedels- och energiindustri, samt av industrins leverantörer. Kontraktet finns att tillgå i fyra språk och i fyra varianter. under redigeringer

 

SSG Supplier innehåller information om:

  • Basuppgifter
  • Finansiell information
  • Kvalitet
  • Miljö
  • Arbetsmiljö
  • CSR (Corporate Social Responsibility)

SSG Supplier har tagits fram tillsammans med våra kommittéer, nätverk och arbetsgrupper inom industrin – för att säkerställa att vi kontinuerligt ligger i framkant. Utvecklingen av SSG Supplier påbörjades under 2019, där en användargrupp med representanter från industrin kontinuerligt testade tjänsten och gav värdefull feedback. Deras hårda arbete resulterade i en tjänst där du får överskådlig bild över dina leverantörer samt att de i sin tur kan verifiera och ge dig som beställare en trygghet i att du samarbetar med trovärdiga leverantörer. SSG Supplier är ett automatiserat system som ger dig en trygghet, du vet att du alltid har kontroll över vilka som är på din anläggning, du får uppdateringar om en förändring har skett för någon av dina leverantörer. Har de F-skattsedel? Eller du kanske vill kontrollera att de har kollektivavtal? Med SSG Supplier får du allt direkt i ett och samma system, för din och leverantörens gemensamma trygghet.

Årslicens

industry-alt-light.png

Lilla kontraktet

650 kr. 
Beställare betalar sedan en årslicens. 
För mer information, kontakta oss.

Leverantörer.png

Stora kontraktet

Årslicensen baseras på bolagsomsättning:
Mellan 0 – 20 Mkr: 1 000kr / år
Mellan 20 – 100 Mkr: 3 900kr / år
Över 100 Mkr: 8 900kr / år

Kontakta oss

Vill du bli abonnemangskund, beställa ifyllnadsbara dokument eller har du andra frågor om SSG Leveranskontrakt? Vem kontakta? Sälj, Markus S eller Support?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

SSG samverkar med industrin för att hitta bästa lösningen på gemensamma problem. Setting new standards.

Vilka är SSG?

SSG Standard Solutions Group skapades av industrin för över 60 år sedan. Genom samverkan med industrin tar vi på SSG fram hållbara och nyttoskapande standardiserade lösningar som ökar industrins effektivitet och därmed konkurrenskraft.

Att hitta de mest effektiva lösningarna för gemensamma problem är kärnan i vår verksamhet och hjälper industrin att uppfylla lagkrav, bli mer säker och hållbar.