SSG Level övervakar kemikalienivån i dina cisterner och automatiserar beställningar från dina leverantörer.

SSG Level är en webbtjänst där industrianläggningar automatiskt kan övervaka kemikalienivåer i cisterner. Informationen från givarna i cisternerna kan delas anläggningens leverantörer, som därmed kan planera leveranser och transporter för påfyllning. Detta förenklar och automatiserar beställningsrutiner för anläggningarna, ger lägre kemikaliekostnader och ökad leverans- och miljösäkerhet. Leverantörerna skapar mer hållbara transporter genom optimerad logistik och transport, och minska förlusterna i leveranser.

Är du intresserad av SSG Level? Kontakta oss

Så fungerar det

Genom ett webbaserat gränssnitt kan en anläggning se kemikalienivåerna i cisternerna och ange kritiska nivåer som hämtas från givarna. I system kan kemikalieleverantörerna se nivåerna, och därmed planera och koordinera påfyllning. Därmed kan leveranser till flera anläggningar samordnas och planeras vilket förenklar logistiken.

SSG Level nås genom en dator eller smart telefon, och kräver ingen installation av programvara. All data kopplas ihop via SSGs IoT-plattform SSG Connect, och informationen som skickas är krypterad. SSG Level ser till att rätt information når rätt mottagare. SSG har hanterat information och data inom industrin sedan 60-talet och är sedan 2018 certifierad enligt ISO 27000, som är en standard för informationssäkerhet.

Utvecklad tillsammans med industrin

SSG Level är utvecklad i samråd med industrin och kemikalieleverantörer och är en branschoberoende standard för nivåövervakning i cisterner. Tjänsten förenklar kontakten med leverantörerna, något som ytterligare kan förbättras genom SSGs tjänst för leverantörsbedömning SSG Supplier.

SSG Level skapar stora vinster för dig som anläggningsägare som vill öka produktiviteten, hållbarheten och leveranssäkerheten i dina kemikalieinköp, och förbättrar transportplaneringen logistiken kring transporter.

 

Vill du veta mer om SSG Level? 

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Använder du tjänsten, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.