SSG Entre

En branschstandard för säkrare arbetsmiljö på industrianläggningar

 

För entreprenörer och kursdeltagare

För anläggningar

SSG Entre för entreprenadbolag, entreprenörer och kursdeltagare

SSG Entre Grundkurs är Sveriges mest populära säkerhetskurs för entreprenörer inom industrin

Gå kurs genom att ange din kursdeltagarkod

SSG Entre Grundkurs är en webbaserad säkerhetskurs som ger dig som entreprenör grundläggande kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö, något som är ett krav vid arbete i riskfyllda miljöer. Säkerhetsutbildningen är ett krav för att få utföra arbete vid närmare 300 industrianläggningar i Sverige.

Årligen sker arbetsplatsolyckor som leder till personskador, men genom ökad kunskap och höjt riskmedvetande skapas en säkrare arbetsplats där alla får komma hem oskadda från sitt jobb. SSG Entre säkerhetskurs ger kunskaper om hur olika typer av risker hanteras inom industrin med målet att stärka säkerhetskulturen, förbättra arbetsmiljön och minska tillbud och olyckor på arbetsplatsen.

Syfte med SSG Entre Grundkurs

  • Stärka säkerhetskulturen, förbättra arbetsmiljön och minska tillbud och olyckor på arbetsplatsen.

  • Grundläggande kunskaper inom hälsa, säkerhet och miljö.

  • Ökad kunskap och höjt riskmedvetande skapas en säkrare arbetsplats där alla får komma hem oskadda från sitt jobb.

"Kom hem säkert om kvällen..."

Praktisk information

  • 3 timmar lång webbaserad säkerhetskurs.

  • Kan göras när du själv önskar på dygnet, på dator eller surfplatta.

  • Kursen avslutas med ett kunskapstest för att säkerställa kunskaperna, och är sedan giltig i tre år

  • När du nått ett godkänt resultat och diplomerats så kommer du också att erhålla ett SSG Accesskort.

  • Finns tillgänglig på 18 språk.

  • Pris: 900 SEK

Hur går man tillväga?


Kursdeltagare

Skriv in din kursdeltagarkod för att logga in. Har du inte blivit tilldelad kursen, vänligen kontakta din administratör.

Gå kurs


Kund hos SSG

Är entreprenadsbolaget redan kund hos SSG finns kursen att tilldela om du som administratör loggar in i Mitt SSG, precis som när du tilldelar andra webbkurser.

Logga in


Ny kund

Om entreprenadsbolaget du representerar inte är kund hos SSG sedan tidigare behöver du som administratör registrera företaget, för att sedan kunna tilldela kursen till dina anställda. 

Registrera ditt företag

SSG Entre för industrianläggningar

ssg entre säkerhetshetskurs för entreprenörer inom industrin

Med SSG Entre för kan du säkerställa att entreprenörer som arbetar på industrianläggningen har nödvändiga kunskaper inom säkerhet och arbetsmiljö för att utföra arbete.

Då industrins entreprenörer utgör en grupp som utsätts för stora risker i sitt arbete och är ofta ute på uppdrag, är det svårt och ineffektivt att samla dem för utbildning och riskgenomgång. Genom att ställa krav på SSG Entre Grundkurs, en webbaserad säkerhetskurs inom arbetsmiljö och säkerhet, kan en industrianläggning följa upp och säkerställa att de upphandlade entreprenörerna har grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö och säkerhet, med en ökad riskmedvetenhet och säkrare arbetsmiljö som följd. 

Säkerhetsgolv SSG Safety

 

För industrianläggningar och entreprenörer

SSG On site är ett verktyg för industrianläggningar som vill ha sin säkerhets- och anläggningsinformation samlad på ett ställe. Appen är särskilt användbar där många entreprenörer vistas och man snabbt och effektivt kan nå ut med viktig information om vad som gäller. 

Enkel uppföljning via SSGs system

En anläggning som kravställer på SSG Entre får tillgång till tjänsten SSG Access. Där kan anläggningar kontrollera att entreprenörerna på de entreprenadföretag som är registrerade uppfyller kompetenskraven för tillträde. Kontroll kan göras antingen manuellt vid en bemannad portvakt där entreprenörens SSG Accesskort, som tilldelas efter ett godkänt kursresultat, läses av, eller automatiserat genom att anläggningens inpasseringssystem kopplas ihop med SSGs Accessdatabas. Därmed kan ett godkänt kursresultat genom Accesskortet öppna en exempelvis en grind. Via SSGs webbplats finns också möjligheten för industriföretaget att lägga upp information om sin SSG Entre-anslutna anläggning samt vilka unika krav som ställs.

En industristandard

SSG Entre är framtagen tillsammans med industrin och är en industristandard inom entreprenörssäkerhet med cirka 400 000 entreprenörer och närmare 300 kravställande industrianläggningar. Kursen erbjuds på engelska, svenska, finska, norska, danska, tyska, polska, tjeckiska, ryska, italienska, franska, spanska, nederländska, flamländska, kinesiska (mandarin), kroatiska, slovakiska och litauiska.

Pris

Anläggning

5500 kr per ansluten anläggning och månad.

Användare

Kostnadsfritt för alla användare att ladda ner och använda appen.

Utländsk industri energi/process

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om SSG On site? Kontakta oss via formuläret eller direkt till Lena Modin, Key Account Manager 072 - 573 87 44

Är du användare i SSG On site och behöver hjälp, eller är du administratör och behöver stöd? Kontakta vår support.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.

SSG samverkar med industrin för att hitta bästa lösningen på gemensamma problem. Setting new standards.

Vilka är SSG?

SSG Standard Solutions Group skapades av industrin för över 60 år sedan. Genom samverkan med industrin tar vi på SSG fram hållbara och nyttoskapande standardiserade lösningar som ökar industrins effektivitet och därmed konkurrenskraft.

Att hitta de mest effektiva lösningarna för gemensamma problem är kärnan i vår verksamhet och hjälper industrin att uppfylla lagkrav, bli mer säker och hållbar.