Nytt pris för SSG Entre från och med 1 januari 2021

SSG kommer från och med 1 januari 2021 att prisjustera SSG Entre Grundkurs. Prisjusteringar sker normalt med 3-års intervall, under rådande omständigheter så flyttades det fram från 2020 till 2021.

Prisökning SSG Entre Grundkurs för Entreprenörer

25 SEK/år baserat på kursens 3-åriga giltighetstid och ökar därmed från 900 SEK till 975 SEK för SSG Entre Grundkurs för Entreprenörer.

Ny responsiv design

Uppdateringar kommer även att lanseras i början av 2021, vilket innebär att kursen blir mer responsiv och kan med enkelhet genomföras i olika mobila enheter. Användare kommer även få möjligheten att styra över information i sin användarprofil, ta bort gamla företagskopplingar, uppdatera kontaktuppgifter med mera. Vi arbetar kontinuerligt med att se över och förbättra funktioner för att bättre stödja allmänna säkerhetskrav, inkluderat GDPR, för allas trygghet.

Tillgänglig på 18 språk

Grundkursen finns idag tillgänglig på 18 språk och SSG ser att språköversättningar är en viktig förutsättning för att nå målet att höja grundkunskapen och stärka säkerhetskulturen för alla på arbetsplatsen.

Nytt inloggningssätt

Under nästkommande år så kommer den nuvarande funktionen för inloggning till kurser – kursdeltagarkoden – att bytas ut mot engångslösenord som skickas till kursdeltagaren via e-postmeddelande eller till mobilen i ett textmeddelanden (SMS).

Tillgång till en beta-version

När det gäller ny funktionalitet i våra tjänster så har du nu möjlighet att medverka och lämna viktig feedback till oss under utvecklingsprocessen, detta gör du genom att medverka i Beta-program.

Att delta i Beta-programmet innebär inte att du riskerar att negativt påverka något av de arbete som du planerar att utföra under dina besök, skulle du mot förmodan känna att du inte längre vill delta så kan du enkelt klicka dig tillbaka till den gamla miljön och du är alltid välkommen att kontakta SSGs support.

Tillsammans ser vi till att göra industrin till en säkrare arbetsplats och att alla ska få komma hem oskadda när arbetsdagen är slut.

Mer information

Har du frågor är du välkommen att kontakta SSG Support.