Södra Cell Mönsterås

Södra Cell Mönsterås ligger cirka 10 km nordost om Mönsterås i Kalmar län och är det äldsta massabruket inom Södra Cell. Fabriken är välinvesterad med miljö- och energifrågor ständigt i fokus.

Med vedråvaran som bas producerar vi pappersmassa, grön elenergi, fjärrvärme och tallolja som blir till biodiesel.

Källa: Södra Cell Mönsterås

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
swedish
Kontakt: Kerstin Wigren, Arbetsmiljöingenjör, 0499-151 41 eller 072-583 46 52