SCA Obbola

SCA Obbola tillverkar förpackningspapper för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserat på färsk vedfiber.

SCA Obbola ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som också producerar papper för förpackningar och tryck, massa, sågade trävaror och förnybar energi. SCA Forest Products förvaltar också SCAs stora skogsinnehav och försörjer SCAs svenska industrier med virkesråvara samt erbjuder SCAs enheter kostnadseffektiva transportlösningar.

Dokument
Säkerhet och ordning (svenska)
Safety and good order (engelska)
Turvallisuus ja järjestys (finska)
Information om alkohol- och drogtester (svenska)
Information regarding random alcohol and drug tests (engelska)
Alkoholi- ja huumekielto (finska)

Ansvarig för innehållet på den här sidan: SCA Obbola

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
Kontakt: Ronny Johansson, 090-15 41 57 eller 070-221 11 50