Göteborg Energi Göteborg

Göteborg Energis verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el, fjärrvärme, gas och kyla samt energitjänster och stadsfiber.

Koncernen består av moderbolaget Göteborg Energi AB, helägt av Göteborgs Stad, och ett 10-tal hel- eller delägda dotterbolag och har totalt har ca 1000 anställda.

Visionen om ett hållbart Göteborgssamhälle genomsyrar hela vår verksamhet. Från att göra det enkelt för alla att leva klimatsmart till att den energi vi producerar är så ren och förnybar som möjligt. På så sätt kan utvecklingen gå framåt och livet rulla på, utan att vi sliter på framtiden.

Verksamhetsområde Produktion ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av företagets samtliga produktionsanläggningar och pumpstationer. Anläggningsparken omfattar vindkraftverk, biobränsle-, gas- och oljeeldade värme- och kraftvärmeverk, avloppsvärmepumpar, mindre fjärrvärmeanläggningar, kompressor- och absorptionskylmaskiner, uppgraderingsanläggning för biogas, solceller samt pumpstationer för fjärrvärme och fjärrkyla.

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

Ansvarig för innehållet på den här sidan: Göteborgs Energi

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
swedish english
Kontakt: SSG-frågor: ssgvop@goteborgenergi.se, Sara Kåreby 031-62 69 70, My Wallhall 031- 62 60 74