Boliden Garpenberg

Boliden producerar metaller som får det moderna samhället att fungera. Vår affärsidé är att utvinna mineraler och att producera högkvalitativa metaller på ett kostnadseffektivt och miljöanpassar sätt för att långsiktigt möta marknadens metallefterfrågan, och skapa värde för Bolidens aktieägare.

I Garpenberg arbetar ca 350 personer och verksamheten sysselsätter ytterligare drygt 100 entreprenörer. Varje år bryts och anrikas här ca 1,5 miljoner ton malm. Fyndigheterna är en komplexmalmstyp med relativt höga halter av zink, bly och silver och lägre halter av koppar och guld.

Krav SSG Entre grundkurs
Krav lokal kurs
Tillgängliga språk
swedish english
Kontakt: Joel Udd, 0225-362 43