SSG Entre – en branschstandard för säkrare arbetsmiljö på industrianläggningar

Gå SSG Entre Grundkurs

Entreprenör? Registrera företag för SSGs webbkurser

Med SSG Entre för industrianläggningar kan du säkerställa att dina entreprenörer har nödvändiga kunskaper inom säkerhet och arbetsmiljö för att utföra arbete. Då industrins entreprenörer utgör en grupp som utsätts för stora risker i sitt arbete och är ofta ute på uppdrag, är det svårt och ineffektivt att samla dem för utbildning och riskgenomgång. Genom att ställa krav på SSG Entre Grundkurs, en webbaserad säkerhetsutbildning inom arbetsmiljö och säkerhet, kan en industrianläggning följa upp och säkerställa att de upphandlade entreprenörerna har grundläggande kunskaper inom arbetsmiljö och säkerhet, med en ökad riskmedvetenhet och säkrare arbetsmiljö som följd. 

SSG Entre Grundkurs är webbaserad och kan göras när och var som helst via SSGs webbplats när det passar entreprenören och entreprenadföretaget, i en lugn och lärande miljö. Säkerhetskursen kan med fördel göras innan ankomst till anläggningen. Därmed är entreprenören förberedd och redo att börja arbeta direkt vilket sparar tid och administration. Både anläggningen och entreprenadföretagen kan vara trygga i att alla entreprenörer, oavsett yrkesgrupp och nationalitet, har samma nödvändiga och grundläggande säkerhetskunskaper innan arbetet påbörjas enligt en beprövad branschstandard sedan tio år. Har anläggningen unika riskområden, regler och rutiner finns möjligheten att komplettera grundkursen med en lokal kurs som genomförs på samma sätt.

Enkel uppföljning via SSGs system

En anläggning som kravställer på SSG Entre får tillgång till tjänsten SSG Access. Där kan anläggningar kontrollera att entreprenörerna på de entreprenadföretag som är registrerade uppfyller kompetenskraven för tillträde. Kontroll kan göras antingen manuellt vid en bemannad portvakt där entreprenörens SSG Accesskort, som tilldelas efter ett godkänt kursresultat, läses av, eller automatiserat genom att anläggningens inpasseringssystem kopplas ihop med SSGs Accessdatabas. Därmed kan ett godkänt kursresultat genom Accesskortet öppna en exempelvis en grind. Via SSGs webbplats finns också möjligheten för industriföretaget att lägga upp information om sin SSG Entre-anslutna anläggning samt vilka unika krav som ställs.

En industristandard

SSG Entre är framtagen tillsammans med industrin och är en industristandard inom entreprenörssäkerhet med över 250 000 entreprenörer och 250 kravställande industrianläggningar. Kursen erbjuds på svenska, engelska, finska, tyska, polska, italienska, norska, tjeckiska och danska.

Pris för kravställande anläggning

Årlig serviceavgift SSG Entre Basic: 15 000 kr
Möjlighet att kravställa på SSG Entre grundkurs vid upphandling av entreprenörer.

SSG Entre Standard: 25 000 kr
Utöver funktioner i Basic, möjlighet till en lokal kurs.

SSG Entre Extra: SSG Entre Standard + 10 000 kr per extra lokal kurs
Utöver funktioner i Basic, möjlighet till upp till fem lokala kurser

SSG Entre Grundkurs

Vill du veta mer om SSG Entre grundkurs, läs mer här.

Vill du veta mer?

Använd formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. Använder du tjänsten, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.