En interaktiv, webbaserad och diplomerad säkerhetskurs för de som framför allt arbetar i kontorsmiljö.

Tid
3 timmar
Typ
Webbaserad
Plats
Distans
Pris
500 kr

Gå kurs SSG Säkerhetskörkort kontor

Registrera ditt företag för SSGs webbkurser

SSG Säkerhetskörkort kontor bidrar till att öka den totala kompetensen, medvetenheten om och förståelsen för arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. Med hjälp av kursen blir det enklare för företag att uppfylla kraven på att informera personalen om gällande svensk arbetsmiljölagstiftning. Kursen är generell och kan användas i olika branscher och typer av företag. Möjlighet finns även att göra ett företagsanpassat tillägg för att beskriva interna regler, rutiner och specifika risker.

Kursens mål

Kursen mål är att öka kunskapen inom arbetsmiljö och säkerhet. Genom den ökade kunskapen skapas förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och mindre ohälsa på arbetsplatsen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till de som framför allt arbetar i kontorsmiljö.

Kursens innehåll

Delar ur kursens innehåll är:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Ergonomi
  • Attityder och beteenden
  • Hälsa
  • Brand och nödläge

Genomförande

Kursen är webbaserad och faktaavsnitt varvas med bildspel, animeringar, filmer och pedagogiska övningar för att öka engagemanget hos eleven. Kursen avslutas med ett kunskapstest och efter godkänt resultat kan eleven ladda ner ett diplom.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om kursen? Fyll i formuläret nedan. Har du frågor om kursens genomförande, kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.