En kurs för dig som använder SSG Registrerad leverantör i ditt arbete med leverantörsbedömningar och vill lära dig mer om hur du får mesta möjliga nytta av funktionerna i tjänsten.

Tid
3 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Valfri
Pris
På förfrågan

SSG Registrerad leverantör är en IT-baserad tjänst som syftar till att hjälpa företag att kvalificera sina leverantörer och att bevaka att de krav som ställs uppfylls. I grund och botten handlar det om att det finns frågeställare, det vill säga beställare och en uppgiftslämnare, vanligtvis en leverantör. 

Tjänsten vänder sig såväl till beställare som till leverantörer, de som lämnar uppgifter. Leverantörerna får här ett stöd för att bevaka och hålla information om sina certifikat och liknande uppdaterade. De får en minskad administration genom att bara behöva lämna uppgifter till ett ställe i stället för till varje kund. Möjlighet till att marknadsföra sitt företag finns också.

Kursens mål

Deltagaren ska efter utbildning behärska/ha god kunskap om:

 • Drivkraften bakom tjänsten och SSGs vision
 • Grundläggande funktioner i tjänsten
 • Kunna beskriva tjänsten SSG Registrerad leverantör för sina leverantörer
 • Förstå flödet i tjänsten
 • Förstå de grundläggande termer som används i tjänsten
 • Veta vart de ska vända sig för att ta del av mer information
 • Förstå prismodellen för leverantörerna
 • Kunna arbeta i tjänsten

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till de som arbetar med inköp och i det dagliga arbetet värderar leverantörer utifrån kvalitet, miljö, arbetsmiljö, CSR (Corporate Social Responsibility) och andra kriterier av vikt. Kursen passar även för exempelvis underhållspersonal som kommer i kontakt med leverantörer i sitt arbete.

Kursens innehåll

 • Introduktion till SSG Registrerad leverantör
 • Terminologi
 • Support/Kontaktpersoner
 • Demonstration av tjänsten
 • Praktiska övningar i tjänsten

Genomförande

Kursen är normalt sett lärarledd för frågeställande företag, det vill säga beställare.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om kursen? Fyll i formuläret nedan. Har du frågor om kursens genomförande, kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.