Välkommen till en kundanpassad kurs för ökad kunskap om SSG Produktdatabas och hur man bäst använder tjänsten.

Tid
8 timmar
Typ
Webbaserad
Plats
Distans
Pris
På förfrågan

Gå kurs SSG Produktdatabas

Registrera ditt företag för SSGs webbkurser

SSG erbjuder kundanpassade kurser direkt kopplade till tjänsten SSG Produktdatabas. Kurserna syftar till att stödja dig som kund att använda tjänsten så effektivt som möjligt.

Kursens mål

Kursens mål är att du efter genomförd utbildning, genom både teori och praktik, har förståelse för tjänsten SSG Produktdatabas och hur man använder den på bästa sätt.

Målgrupp

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med information från SSG Produktdatabas, så som inköpschefer, inköpare, underhållschefer, förrådschefer, artikelberedare, förrådspersonal och underhållspersonal.

Kursens innehåll

Det finns tre grundinriktningar baserad på behov och kunskapsnivå. Utbildningen består av moduler som kan anpassas efter ditt kundbehov i både längd och innehåll. I samtliga utbildningar ingår en första del kring tjänsten SSG Produktdatabas där du får en ökad förståelse för nyttan, samarbete, ordning och reda samt lagerhållning.

Här är kursens tre grundinriktningar och lite kort om innehållet.

Användare Bas

 • Principer SSG Produktdatabas
  • Affärsnytta     
  • Koppling affärssystem
  • Struktur och kategorisering
  • Kvalitetskontroll av artikeldata
  • Tillverkare och leverantörer   
 • SSGs regelverk för artikeldata
 • Begreppen varumärke och typbeteckning
 • Begreppet norm
 • Registrering av artiklar
 • Söka artiklar i systemet
 • Materialklasser
 • Produktkataloger
 • Standardiserat arbetssätt

Strategiskt inköp

 • Strategiska inköpsanalyser via avancerad sök
 • Relationer mellan norm och varumärke
 • Leverantörer av reservdelar och alternativa reservdelar
 • Produktkataloger
 • Möjligheter för god lagerhållning
 • Process för standardiserad artikeladministration
 • Normalt förrådslagd eller inköpsartikel

Underhåll med hjälp av SSG Produktdatabas

 • Relationer mellan norm och varumärke
 • Avancerad sök: utsökningar för dataanalys och hitta relaterade reservdelar
 • Leverantörer av reservdelar och alternativa reservdelar
 • Dynamiska attribut
 • Reservdelslån
 • Rutiner för att hantera artiklar med ändrad status
 • Kritikalitet och försäkringsreservdelar
 • Produktkataloger
 • MRO-synergier (maintenance repair and operations)
 • Standardiserat arbetssätt och process
 • Artikelns livscykel i en anläggning från projekt till drift

Genomförande

Kursen anpassas efter dig som kund och kan levereras lärarledd på plats eller via webben. Grundkursen bör ske hos kunden för den praktiska delen av utbildningen och för en bättre dialog. Kortare genomgångar av specifika områden kan med fördel ske via webb.

Välkommen med din anmälan!

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om kursen? Fyll i formuläret nedan. Har du frågor om kursens genomförande, kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.