Välkommen till en kundanpassad kurs för ökad kunskap om SSG Produktdatabas och hur man bäst använder tjänsten.

Tid
8 timmar
Typ
Webbaserad
Plats
Distans
Pris
På förfrågan

Gå kurs SSG Produktdatabas

Registrera ditt företag för SSGs webbkurser

SSG erbjuder kundanpassade kurser direkt kopplade till tjänsten SSG Produktdatabas. Kurserna syftar till att stödja kunden att använda tjänsten på effektivast möjliga vis.

Kursens mål

Kursens mål är att du efter genomförd utbildning, genom både teori och praktik, har förståelse för tjänsten SSG Produktdatabas och hur man använder den på ett effektivt sätt.

Målgrupp

Personer som i sitt arbete kommer i kontakt med information från SSG Produktdatabas såsom inköpschefer, inköpare, underhållschefer, förrådschefer, artikelberedare, förrådspersonal och underhållspersonal.

Kursens innehåll

Delar ur kursens innehåll är:

 • Principer SSG Produktdatabas
 • SSG s regelverk för artikeldata
 • Vad är norm och standard?
 • Vad är varumärke och typbeteckning?
 • Hur går klassning av en artikel till?
 • Effektiv fritextsökning
 • Materialklasser - GVM?
 • Verktyg för strategiska inköpsanalyser
 • Hur kan reservdelslån gå till?
 • Rutiner för att hantera artiklar med ändrad status
 • Support/kontaktpersoner

Genomförande

Kursen är kundanpassad och kan levereras lärarledd på plats hos kund alternativt via webb. Grundkurs bör ske hos kund för den praktiska delen av utbildningen och för en bättre dialog. Kortare genomgångar av specifika områden kan med fördel ske via webb.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om kursen? Fyll i formuläret nedan. Har du frågor om kursens genomförande, kontakta vår supportavdelning.