Detaljerad kurs i säker processtyrning (SIL - Safety Integrity Level) för instrument- och processingenjörer. Kursens mål är att kunna fastställa behovet av och egenskaperna hos säkerhetskritiska instrumentfunktioner, samt känna till krav och arbetssätt vid konstruktion, installation, drift och underhåll.

Tid
16 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Valfri
Pris
På förfrågan

Fokuseringen på säkerhetsarbetet inom industrin ökar, samtidigt som användningen av instrumentfunktioner för att uppfylla lagstadgade säkerhets- och miljökrav ökar. Standarden SS-EN 61511 erbjuder en strukturerad metodik för att säkerställa att säkerhetskritiska instrumentfunktioner specificeras, konstrueras, installeras och kvalitetssäkras för att under processanläggningens livstid undvika processrelaterade olyckor och driftstopp. SSG erbjuder en utbildning om kravställning, utformning och drift enligt SS-EN 61511 (utgåva 2, 2017).

Kursens mål

Målet med kursen är att deltagaren ska kunna delta i klassificering av säkerhetskritisk instrumentering (SIL-bestämning) och kravsättning, förstå hur resultatet tillämpas vid konstruktion av säkerhetskritiska instrumentfunktioner, samt förstå kraven under installation, drift och underhåll, med stöd av SSG Standarder.

Målgrupp

Instrumentingenjörer, processingenjörer samt ansvariga inom projekt och underhåll.

Förkunskaper

Deltagarna behöver ha viss erfarenhet av och grundläggande kunskaper om processriskanalys, samt känna till hur styrning och instrumentering är uppbyggd i en processanläggning.

Kursens innehåll

 • Instrumenteringens roll för processäkerheten
 • Översikt över kraven i standarden SS-EN 61511 (utgåva 2, 2017)
 • Riskhantering och tolerabel risk
 • Klassificering av säkerhetskritiska instrumentfunktioner (SIL-bestämning)
 • Verktyg för SIL-bestämning; LOPA och matrismetoder
 • Säkerhetskravspecifikation
 • Grundkonstruktion av säkerhetskritiska instrumentfunktioner
 • Val av utrustning och komponenter, tolkning av tillverkares certifikat
 • Redundanta arkitekturer
 • Beräkningsexempel
 • Kvalitetssäkring
 • Drift och underhåll av säkerhetskritisk instrumentering

Genomförande

Teori och praktiska övningar varvas i denna lärarledda kurs.

Övrigt

Möjlighet finns även för att uppdatera till utgåva två på en komplementkurs under en dag. Detta gäller enbart för kursdeltagare som tidigare genomfört tvådagarskursen. Kontakta oss för offert och kostnad.

 

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.