Får du den funktion som du har tänkt dig eller händer det att en anläggning inte levererar den prestanda eller tillgänglighet som det var tänkt? Hur slår det i så fall på investeringskalkylen och finns det något som man kan göra för att få det man betalar för. Under denna kurs kommer vi att djupdyka i prestanda- och tillgänglighetsgarantiernas förlovade värld med fokus på att öka förståelsen för hur man undviker några av de vanligaste fällorna.

Tid
6 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Distans 10 september
Pris
5900

Anmäl dig!

Prestanda- och tillgänglighetsgarantier är bland det svåraste som finns i ett industriprojekt. Anledningen till detta är att det krävs såväl teknisk som juridisk kompetens för att utforma garantierna på ett sådant sätt att de skapar ett mervärde för investeringen. Problemet är bara att det inte endast är det svåraste, utan många gånger också det allra mest kritiska momentet i en upphandling.

Vid denna utbildning kommer vi att inleda med att diskutera vilket grundläggande syfte dessa garantier typiskt sett har från några olika perspektiv. VI kommer därefter utifrån praktiska exempel att gå igenom några av de vanligaste problem som vi stöter på i vår verksamhet.

För att skriva en bra garantitext måste man även förstå vilka egenskaper som är lämpliga att hantera under vilken typ av garanti, man måste förstå vad som är mätbart och vad konsekvensen är om garantin inte uppfylls. Vi kommer därför att lägga stort fokus på att genom praktiska exempel bryta ned de olika garantierna och diskutera vanliga fällor och fallgropar samt ge tips på hur man istället kan formulera garantitexten för att uppnå det tänkta syftet.

Utan väl genomtänkta påföljder för garantibrott riskerar allt hårt arbete med att utforma själva garantierna att bli bortslösat. Vi kommer därför slutligen att diskutera vilka påföljder som är relevanta för garantibrott samt hur dessa samspelar med leverantörens övriga ansvar under ett leveranskontrakt.

Anmäl dig här!

Innehåll

  • Syften med garantier (såväl ur leverantörens och beställarens perspektiv) 
  • Prestandagarantier – vilka egenskaper är lämpliga att kräva garantier för och vilka fallgropar ska man undvika? 
  • Tillgänglighetsgarantier – vad är tillgänglighet, hur mäts tillgänglighet och vilka fallgropar bör man undvika? 
  • Påföljder vid garantibrott (avhjälpande, vite, exklusiv påföljd, etc.) 

Kursen leds av topprankade Christian Hybbinette och Fredrik Sandström

Christian Hybbinette har särskilt fokus på industrins standardavtal och biträder regelbundet ett flertal av Sveriges största industriföretag med att upprätta, förhandla och tolka leverans- och installationsavtal. Christian är ledamot i ICC:s handelsrättskommitté och anlitas ofta som föreläsare inom avtals- och köprätt.
Läs mer om Christian här. 

Fredrik Sandström företräder i huvudsak klienter i samband med byggnation, drift och underhåll av olika typer av industriella anläggningar. Fredrik har gedigen erfarenhet av att upprätta och förhandla de olika typer av avtal som kan aktualiseras inom ramen för en industriell anläggningsleverans, till exempel design- och projekteringsuppdrag, bygg- och anläggningsentreprenader, utrustningsleveranser samt offtake- och råvaruförsörjning.
Läs mer om Fredrik här. 

Målet med kursen

Efter den kursen kommer du att förstå skillnaden på tillgänglighet-, prestanda- och absoluta garantier, och du kommer att ha en bättre känsla för vilka egenskaper som är lämpliga att hantera under var och en av dessa garantityper. Du kommer också att ha fått en ökad insikt i hur man strukturerar dessa garantier för att faktiskt få något för pengarna.  

Målgrupp 

Kursen riktar sig till dig som arbetar med komplexa anläggningar. Detta oavsett om du är inköpare, projektledare, KAM eller service – och underhållsansvarig.

Genomförande

Kursen är lärarledd och genomförs digitalt på distans mellan klockan 08:30 till 16:00. Dagen avslutas med en valfri frågestund mellan klockan 16:00 till 16:30.

Efter avslutad kurs tilldelas du ett diplom.

Välkommen att förbättra dina kunskaper om avtalsskrivning och upphandlingsskrivning tillsammans med SSG! Har du frågor? Kontakta markus.sandgren@ssg.se

Anmäl dig senast fredag 8/9.

Anmäl dig här