Har du full förståelse för vad som ingår i dina avtal? Uppstår det ibland diskussioner kring avtalsinnehållet? Med hjälp av SSGs kurs inom köp- och avtalsrätt kan du undvika en del av de långdragna diskussionerna kring otydliga avtal och istället skapa mer tid till affären. Här ges du möjligheten att vässa din förmåga att lyckas i dina upphandlingar. 

Tid
6 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Distans 17 november
Pris
4400

Efterfrågan på utbildningar inom avtals- och köprätt är stor. I upphandlingar och försäljningar är kunskap inom grundläggande juridik en viktig faktor för att kunna fatta bra beslut och minimera risker. En annan viktig del är att undvika onödiga missförstånd och oklarheter kring vad man har kommit överens om. Att både förstå vad som är överenskommet, och vad som inte är det, minskar risken för felaktiga beslut och gör att båda parter uppnår största möjliga nytta med affären. SSG erbjuder därför dig en kurs i den grundläggande juridik som behövs för att uppnå en lyckad upphandling eller försäljning.

I kursen får du kunskap kring vilka frågor som behöver regleras i avtal och vad konsekvenserna kan bli om de uteblir. Därmed blir du tryggare i dina avtalsskrivningar, och vet vad du har framför dig i din kommande upphandling eller försäljning.

I kursen får du kunskap om vilka regler och principer som finns kring tolkningar av avtal, samt vilket ansvar en part kan få för de muntliga uppgifter som lämnas innan eller efter att avtalet är skrivet. Även området kring ansvarsbegränsningar ges stort utrymme och vi går igenom vad som egentligen kan försäkras bort och inte.

Anmäl dig här!

Kursens innehåll

  • Hur och när träffas ett avtal? 
  • Vilket ansvar har köpare respektive säljare vid en otydlig kravspecifikation?
  • Vilket ansvar har parterna för muntligt lämnade uppgifter? 
  • Spelar det någon roll på vilket sätt en upphandling struktureras upp?
  • Vilka ansvar kan vanligtvis försäkras bort? 
  • Vilka ansvarsbegränsningar finns på marknaden? 
  • Vilka risker finns om ansvarsbegränsningar inte håller vid en rättslig prövning?

Kursen leds av topprankade Christian Hybbinette 

Kursen leds av Christian Hybbinette, en av Sveriges ledande advokater inom avtals- och köprätt. Christian har särskilt fokus på industrins standardavtal och biträder regelbundet ett flertal av Sveriges största industriföretag med att upprätta, förhandla och tolka leverans- och installationsavtal. Christian är ledamot i ICC:s handelsrättskommitté och anlitas ofta som föreläsare inom avtals- och köprätt.
Läs mer om Christian här. 

Målet med kursen

Efter genomförd kurs kommer du lättare kunna fatta medvetna beslut om vad som ska vara med i ett avtal. Du kommer även lättare kunna identifiera avtalsrelaterade risker, fatta bättre beslut och göra bättre kalkyler av vad som händer om projektet inte går som planerat.

Målgrupp

Kursen är för dig som arbetar med avtalshantering, avtalsskrivning eller avtalsgranskning. Det kan till exempel gälla leverantörsavtal, försäljningsavtal, konsultavtal, inköpsavtal, samarbetsavtal eller leverans- och montageavtal.

Genomförande

Kursen är lärarledd och genomförs digitalt på distans. Efter avslutad kurs tilldelas du ett diplom.

Välkommen att förbättra dina kunskaper om avtalsskrivning och upphandlingsskrivning tillsammans med SSG! Har du frågor? Kontakta markus.sandgren@ssg.se

Anmäl dig senast fredag 13/11.

Anmäl dig här