Genom ökad kunskap om egenkontroll kan olyckor och tillbud minska. Med rätt kompetens undviks kostnader som uppstår i samband med driftstörningar och reparation på anläggningen.

Tid
8 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Hos kund
Pris
På förfrågan

Innehavaren av en elanläggning ska fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet. Kontrollen enligt ELSÄK-FS 2008:3 ska vara anpassad till anläggningens skick, omgivande miljö och användning. Resultatet av kontrollen och eventuella åtgärder ska dokumenteras och kunna uppvisas för Elsäkerhetsverket vid till exempel en systemtillsyn. Kursdeltagarna får teoretisk utbildning tillsammans med en praktisk genomgång om hur kontrollen utförs.

Kursens mål

Kursen ska ge kursdeltagarna kunskap om hur anläggningens egenkontroll byggs upp med anpassning till företaget.

Målgrupp

Kursen riktar sig till elektriker och instrumentmekaniker.

Kursens innehåll

Kursen innehåller följande avsnitt:

  • Genomgång av starkströmsföreskrifter och standarder
  • Elansvar och roller
  • Skador till följd av el
  • Uppbyggnad av tekniska skydd
  • Vilka fel som kan uppstå
  • Vilka kontroller som ska utföras

Genomförande

Kursen består av en teoretisk och en praktisk del. I den teoretiska delen lär man sig om gällande krav, skydd och funktioner. De teoretiska kunskaperna används sedan i en praktisk del som kan utföras med de mätinstrument som företaget använder.

 

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.