Rätt kunskap minskar smittspridningen! Kostnadsfri kurs om covid-19!

Spridningen av det nya coronaviruset har stor påverkan på människor, våra jobb och vår omvärld. Rätt kunskaper om hur smittan förebyggs gör att vi tillsammans kan minska konsekvenserna och skapa en tryggare arbetsmiljö. SSG erbjuder därför kursen covid-19 kostnadsfritt för svensk industri!

Tid
0 timmar
Typ
Webbaserad
Plats
Distans
Pris
Kostnadsfri

Gå kurs!

Den svenska industrin arbetar hårt med att hantera konsekvenserna förebygga spridningen av det nya coronaviruset. Att ha rätt kunskaper är en stor faktor i att begränsa smittspridningen och på så sätt minimera den påverkan som viruset har på både människor, företag och omvärld. Vi på SSG vill hjälpa till med att stötta industrin under denna prövande tid. Därför har vi tagit fram Informationskurs covid-19, en utbildning baserad på information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och 1177 där du får information och kunskaper om hur du med enkla medel begränsa spridningen av coronaviruset.