Välkommen till en kurs om industriell elkompetens hos SSG

Tid
20 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Hos kund
Pris
På förfrågan

Kursen ger kompetens för enklare arbetsuppgifter inom underhåll i en elanläggning. Hela kursen är lärarledd, vilket ger kursdeltagarna stora fördelar genom kontinuerlig handledning och hjälp vid problem. SSG kan dessutom hjälpa till i arbetet med att planera och ta fram förslag till ytterligare stöd till kursdeltagarna, så att de under utbildningen kan få möjlighet till praktiska övningsmoment i den ordinarie verksamheten.

De olika delmomenten i kursen kan erbjudas som separata kurser för att bredda specifika kompetensområden. Kursen omfattar 25 dagar och kan även anpassas beroende på de arbetsuppgifter som ska utföras.

Kursens mål

Kursen ska ge grundläggande teoretiska kunskaper till personal som ska utföra vissa typer av elarbeten med inriktning på underhåll av befintliga elanläggningar och maskiner. Den teoretiska kompetensen måste kompletteras med praktisk erfarenhet på de arbetsmoment som ingår i arbetsuppgifterna.

Målgrupp

Kursen vänder sig till anställda på ett industriföretag eller på ett företag som utför uppdrag på en industri med arbetsuppgifter inom service och underhåll. Vanliga yrkesgrupper är underhållspersonal och servicetekniker inom områdena mek, hydraulik, VVS, telesystem samt styr och regler.

Kursens innehåll

Delar ur kursens innehåll är:

  • Grundläggande ellära
  • Elfaran
  • Författningskunskap – lagar, förordningar och föreskrifter, olika elansvar, riskbedömning, skötsel av elanläggningar
  • Elteknik – elapparater
  • Mätning – mätmetoder, säkerhet och regler

Genomförande

Teori med tillhörande övningar och prov varvas med praktiska övningsmoment. Efter avslutad och godkänd kurs erhålls ett kompetensbevis på SSGs Accesskort.

 

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.