Genom ökad kunskap om högspänning kan olyckor och tillbud minska. 

Tid
8 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Hos kund
Pris
På förfrågan

Med rätt kompetens undviks risker kostnader som uppstår i samband med driftstörningar och reparation på anläggningen. I denna kurs ska tillräckliga teoretiska och praktiska kunskaper ges för att hantera elkraftsanläggningar. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment. Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna göra enklare driftåtgärder i anläggningen. Deltagaren får också repetera och utveckla kunskaper i hantering av elkraftsanläggningar och högspänning, så att ett verkningsfullt underhålls- och servicearbete kan utföras.

Kursens mål

Målsättningen med kursen är att elektrikerna ska kunna manövrera högspänningsutrustning på ett säkert och rätt sätt. Målet är också att upprätthålla elkraftskunskapen för högspänningsanläggningar inom industrin.

Målgrupp

Kursen vänder sig till elektriker som ska underhålla och hantera elkraftsutrustning på och i en industri.

Kursens innehåll

  • Principer för nätuppbyggnad och ställverk
  • Huvuddragen för transformatorer och jordningsprinciper
  • Principer för frånskiljare/elkopplare/brytare
  • Genomgång av lokala instruktioner
  • Dokumentation, praktisk genomgång och övningar
  • Handhavande av frånskiljare/elkopplare/brytare
  • Utvärdering, mottagningsbevis och återkoppling

Genomförande

Kursen består av två delar, en teoretisk och en praktisk. Den teoretiska delen består av att lära sig brytarnas funktion och högspänningens termologi och funktioner. Kunskaperna används sedan i övningar på den egna anläggningen i den praktiska delen.

 

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.