ELSÄK-FS 2006:1 ställer krav på att innehavaren och arbetsgivaren ska ha rätt elsäkerhetskompetens för att utföra sina elarbetsuppgifter inom företaget.

Tid
8 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Hos kund
Pris
På förfrågan

Denna elsäkerhetskurs lär deltagaren att antingen skydda sig mot eller att eliminera faran eller risken. Eleven får kunskaper för att kunna utföra säkerhetsåtgärder för elarbeten på ej spänningssatta lågspänningsanläggningar. Ett bra hjälpmedel för att skapa företagets egna säkerhetsregler är att utgå ifrån den branschframtagna elsäkerhetsanvisningen SSG 4500, Skötsel av elektriska anläggningar med särskilda anvisningar. SSG kan komplettera kursens innehåll med ett högspänningstillägg.

Kursens mål

Målet med kursen är att säkerställa att rätt kompetens finns för att utföra ett företags elarbetsuppgifter.

Målgrupp

Alla som utför elektriska arbeten på elektriska anläggningar till exempel underhållsarbeten, felsökning, mätning och utcheckning inom industri, installationsföretag och elnätsföretag.

Kursens innehåll

Kursen innehåller följande avsnitt:

  • Bakgrund till nya Starkströms-föreskrifter
  • Genomgång av ELSÄK-FS 2006:1
  • Riskutredning och rätt säkerhetsbeteende
  • Förhållandet mellan föreskrift och SSG 4500
  • Vilka säkerhetsåtgärder som kan tillämpas vid arbete på ej spänningssatt anläggning
  • Kunskapstest (kan genomföras på webben)

Genomförande

Kursen slutförs och verifieras genom ett interaktivt webbaserat kunskapstest, som även kan anpassas till lokala regler och instruktioner.

Denna kurs erbjuds även via vår partner Teknikutbildarna.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om kursen? Fyll i formuläret nedan. Har du frågor om kursens genomförande, kontakta vår supportavdelning.