ELSÄK-FS 2006:1 ställer krav på att innehavaren och arbetsgivaren ska ha rätt elsäkerhetskompetens för att utföra sina elarbetsuppgifter inom företaget.

Tid
8 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Hos kund
Pris
På förfrågan

Denna elsäkerhetskurs lär deltagaren att antingen skydda sig mot eller att eliminera elfara eller elrisker. Eleven får kunskaper för att kunna utföra säkerhetsåtgärder för elarbeten på spänningssatta lågspänningsanläggningar. Ett bra hjälpmedel för att skapa företagets egna säkerhetsregler är att utgå ifrån den branschframtagna elsäkerhetsanvisningen SSG 4500, Skötsel av elektriska anläggningar med särskilda anvisningar. SSG kan komplettera kursens innehåll med ett högspänningstillägg.

Kursens mål

Målet med elsäkerhetskursen är att säkerställa att rätt kompetens finns för att utföra ett företags elarbetsuppgifter.

Målgrupp

Alla som utför elektriska arbeten på elektriska anläggningar till exempel underhållsarbeten, felsökning, mätning och utcheckning inom industri, installationsföretag och elnätsföretag.

Kursens innehåll

Elsäkerhetsutbildningen innehåller följande avsnitt:

  • Hitta i och få stöd av SSG 4500
  • Förstå betydelsen av eget beteende – att vara förebild.
  • Riskutredning och rätt säkerhetsbeteende
  • Mål för mig själv de kommande tre åren

Förkunskaper

Denna kurs har ett förkunskapskrav på webbkursen SSG Ljusbågsfara eller motsvarande. SSG Ljusbågsfara tar mellan 30 och 45 minuter att genomföra. Lär mer om kursen SSG Ljusbågsfara här.

Genomförande

Kursen slutförs och verifieras genom ett interaktivt webbaserat kunskapstest.

Denna elsäkerhetskurs erbjuds även via vår partner Teknikutbildarna.

 

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.