Välkommen på en utbildning i elkunskaper som icke-elektriker hos SSG

Tid
4 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Hos kund
Pris
På förfrågan

Enklare skötselåtgärder vid spänningar under 1000 V kan få utföras av en särskild instruerad person, SIP. Personer som inte tillhör elorganisationen får utföra enklare skötselåtgärder vid spänningar under 1000 V. För att göra detta krävs att personen ska ha tillräcklig kunskap och information om vilka elsäkerhetsrisker som finns och hur arbetet ska kontrolleras innan elanläggningen tas i drift. Arbetsuppgifterna ska utföras efter fastställda instruktioner på beröringsskyddad anläggning (IP20). Kursen är fyra timmar som grund, men kan anpassas till företagets lokala instruktioner och därmed utökas i tid.

Kursens mål

Målet med kursen är att personen ska ha tillräckliga instruktioner för att utföra väl definierade och begränsade underhållsåtgärder inom el. Personen ska ha utbildning och kunskap i att inte utsätta sig för elektrisk fara det vill säga på ett säkert sätt kunna tillämpa normala skötselåtgärder samt arbete utan spänning.

Målgrupp

Personal som inte tillhör elorganisationen och som ska utföra enklare elåtgärder enligt instruktioner.

Kursens innehåll

Kursen innehåller följande avsnitt:

  • Elanläggningar
  • Elfaran
  • Skyddsform
  • Skyddskomponenter
  • Olika elansvar
  • Helhetssyn på SSG 4500 - övningar

Genomförande

Kursen är lärarledd och kan genomföras på valfri ort, till exempel på plats hos arbetsgivaren.

 

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.