Kontinuerlig kompetensutveckling är viktig hos personer som ska projektera, utföra och kontrollera elinstallationer, inte minst för behöriga installatörer som ansvarar för att utförandet av elinstallationer ger en betryggande säkerhet.

Tid
8 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Hos kund
Pris
På förfrågan

Standarden ställer också krav på den person som beställer och upphandlar installationer. Personalen bör uppdatera sina kunskaper om regelverk som styr installationer i lågspänningsanläggningar. SSG erbjuder en industrianpassad kurs med en praktisk inriktning, där material och pedagogik knyter samman föreskrifter, standarder och SSGs rekommendationer.

Kursens mål

Målet med kursen är att deltagarna ska få en genomgång av elinstallationsreglerna, hur standarden ska tillämpas när anläggningen ska kontrolleras och vad som styr utförandet av en lågspänningsanläggning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till anställda på ett industriföretag eller på ett företag som utför uppdrag på en industri med arbetsuppgifter inom montage, service, underhåll och idrifttagning. Vanliga yrkesgrupper är underhållspersonal och servicetekniker inom områdena hydraulik, VVS, telesystem samt styr och regler.

Kursens innehåll

Kursen innehåller följande moment:

  • Regelverk och ansvar
  • Dimensionering
  • Elinstallationsreglerna SS 436 40 00
  • Elinstallationer i industrimiljö
  • Speciella krav
  • ELSÄK-FS 2008:1

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.