I industrins målsättning mot ständig effektivisering blir organisationerna alltmer slimmade. Det innebär att ansvariga personer ofta verkar som arbetsledare över flera kompetensområden.

Tid
8 timmar
Typ
Lärarledd
Plats
Hos kund
Pris
På förfrågan

I Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2006:1 ställs krav på att arbetsgivaren har rätt kompetens för att leda och fördela arbetsuppgifter inom el- och elsäkerhetsområdet. För att uppfylla dessa krav erbjuder SSG en kurs som särskilt riktar sig till ansvariga personer i ledande befattning, som är arbetsledare över till exempel elektriker och instrumenttekniker, men saknar rätt elsäkerhetskompetens.

Kursens mål

Kursen ska ge grundläggande kunskap och förståelse om elsäkerhet. Deltagaren ska få en helhetssyn på elansvar, ellagstiftningen, branschstandarder och vilka regler och krav som gäller för säkerhet vid elarbete samt skötsel av elektriska anläggningar.

Målgrupp

Personer i ledande befattning med ansvar att leda och styra elarbete, men saknar rätt nivå av elsäkerhetskompetens Till exempel samordnare och arbetsledare inom bland annat skift- ,underhålls- och produktionsorganisationer.

Kursens innehåll

1. Elansvar
- Förutsättningarna i el- och arbetsmiljölagstiftningen
- Helhetssyn på elansvar – behörighet, elanläggning och personsäkerhet
- Delegeringsprinciper

2. Elsäkerhet vid arbete
- Organisation och ansvar
- ELSÄK-FS 2006:1 Föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet vid arbete i yrkesmässig verksamhet
- Riskhantering inom elområdet
- Elolyckor – strömgenomgång och ljusbåge
- Arbetsplanering och elarbetsansvarig
- Normala skötselåtgärder och elunderhåll
- Arbetsmetoder utan, med och nära spänning
- Övningar och slutprov

3. Elsäkerhet i elanläggning
- Genomgång av starkströmsföreskrifterna
- Vägval – branschstandard eller annan standard
- Installationsstandard
- Val av material
- Montage och kontroll

4. Genomgång av företagets instruktioner inom berörda ansvarsområden samt elorganisation och kraftdistribution.

 

Vill du veta mer om kursen?

Använd formuläret nedan så kontaktar vår försäljningsavdelning dig inom kort.

Ska du gå kursen, och behöver stöd eller råd? Kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.