Driftsäkerhet är att veta!

SSG finns på plats på Europas största mässa för driftsäkerhets- och underhållsfrågor, och vi vill träffa dig!

Träffa SSG på Underhållsmässan 2020

Underhållsmässan 2020 arrangeras 10-13 mars på Svenska Mässan i Göteborg och är ett av Europas största forum för driftsäkerhets- och underhållsfrågor. I år är temat Smart maintenance means knowing what happens next och fokuserar på industriell intelligens. När industrin digitaliseras kan uppkopplade maskiner planera underhållet mer effektivt vilket betyder högre produktivitet och lägre livscykelkostnader.

SSG finns på plats i monter A02:33 i digitaliseringsdelen av Underhållsmässan. Med hållbarhet som ett av våra fokusområden har vi flera tjänster och verktyg som hjälper industrin till ökad driftsäkerhet, personsäkerhet och förståelse för hur en industrianläggning kan ha hög produktivitet och tillgänglighet. Läs exempelvis hur SCA förbättrar sin tillgänglighet via SSG Produktdatabas! Vi erbjuder tjänster, standarder och nätverk för erfarenhetsutbyte, och berättar gärna för dig om vad vi kan göra för att öka driftsäkerheten på er industri.

Välkommen!

Välkommen till kostnadsfria seminarier

På onsdag 11 mars bjuder vi in till fyra olika seminarier där du kan fördjupa dig. Seminarierna är kostnadsfria och har olika inriktningar, beroende på vad du vill veta mer om. Seminarierna är öppna även för de som inte besöker mässan. Alla seminarier hålls i konferenslokalerna R11 och R12 på plan två. Anmäl dig på formuläret nedan!

SSG Produktdatabas för anläggningar
Klockan 9.00 - 9.45 och 13.00 - 13.45
SSG Produktdatabas är en tjänst som hjälper industrianläggningar och leverantörer att skapa ett driftsäkert underhåll och ökad tillgänglighet genom att skapa struktur och ordning på sina reservdelar. Genom en standardiserad artikelbenämning finns över 700 000 artiklar sökbara i en gemensam databas, vilket gör det lätt för anläggningar att hitta reservdelar och låna vid behov.

SSG Produktdatabas för leverantörer
Klockan 10.00 - 10.45 och 14.00 - 14.45
I tjänsten SSG Produktdatabas kan leverantörer ansluta sig och få sina artiklar klassade, och därmed marknadsföra reservdelar och artiklar till industrin. Anläggningar och leverantörer knyts därmed ihop, för bättre tillgänglighet och ökad driftsäkerhet.

Interoperabilitet genom internationell samverkan
Klockan 11.00 - 11.45
Kom och lyssna på Erik Molin från SEIIA hur man med en industriledd förening vill samla industrin och dess leverantörer för att utveckla, tillhandahålla och dela tillämpningar av relevanta internationella standarder och metoder inom interoperablitet samt att genomföra aktiviteter för att informera, utbilda, inspirera, prova samt utveckla samarbeten inom och mellan industrin

SSG Safety, vårt säkerhetskoncept
Klockan 15.30 - 16.30
Alla ska komma hem säkert från jobbet. I vårt säkerhetskoncept SSG Safety finns tjänster för både anläggningar och de som arbetar på industrin som gör arbetsmiljön säkrare. Hör vad appen SSG On site, tillträdes- och kompetenskontrollstjänsten SSG Access och leverantörsbedömningstjänsten SSG Supplier kan göra för din anläggning.

Anmälan

Seminarier

Anmäl dig till ett eller flera av seminarierna

SSG Produktdatabas för anläggningar
SSG Produktdatabas för leverantörer
Interoperabilitet genom internationell samverkan
SSG Safety, vårt säkerhetskoncept

Kontaktuppgifter

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.