Södra Cell Värö SSG Säkerhetskonferens 2020
Totalt investeras 6 miljarder kronor varav 4 miljarder i massabruket i Värö. Utbyggnaden som nu är klar, innebär ökad produktion från tidigare 425 000 ton till 700 000 ton massa per år. Bruket är därmed ett av världens största, modernaste och mest energieffektiva för produktion av barrsulfatmassa.

Intressant om expansionen

  • Mellan hösten 2015 och våren 2016, klockades cirka 800 entreprenörer varje vardag
  • 400 bärbara hytter för omklädningsrum, pausrum och kontor installerades
  • Hela projektet krävde 30.000 m³ betong och 3000 ton armering
  • I sodapannan svetsades cirka 3000 leder. Inte en enda av dem läckte under tryck


Talare Malin Liljesson, från Södra Cell Värö på SSG Säkerhetskonferens 2020Malin Liljesson Arbetsmiljöchef på Södra Cell Värö