Vill du vara utställare?

Under Industrial Interoperability Summit 2019 finns möjlighet att vara med som utställare. Erbjudandet innehåller:

  • Utställningsyta med ståbord i direkt anslutning till konferenslokalen och fikautrymme.
  • Plats för två roll-ups.
  • Elanslutning finns på plats.

Kostnad: 10 000 kr

Jag anmäler mig enligt nedan som utställare under Industry Interoperability Summit 2019.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.