Välkommen till en konferens om interoperabilitet

Den 15 maj 2019 arrangerar SSG och LCDM-projektet (Life Cycle Data Management) en internationell konferens för att uppmärksamma arbetet med att etablera ett standardiserat datautbyte mellan olika stödsystem i en anläggnings livscykel - nästa steg i svensk industris digitala transformering.

Under närmare två år har svensk industri jobbat tillsammans i LCDM-projektet, som har till syfte att hitta lösningar på svensk industriell Interoperabililitet (*). Projektet är en del av Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation (PiiA), en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Var: Scandic Infra City, Upplands Väsby
När: 15 maj 2019
Pris: Konferensen är kostnadsfri
För vem: För alla som är engagerade i industriella anläggningsprojekt, jobbar inom Industriell-IT eller har intresse av internationell standardisering.

Anmäl dig här!

(*) Förmågan hos olika system, ofta i datorsammanhang, att fungera tillsammans och kunna kommunicera med varandra.

SSG i samarbete med Vinnova, Piia, Energimyndigheten och Formas för LCDM