Alla ska få komma hem oskadda när arbetsdagen är slut!

SSG Safety är en helhetslösning som ger industrin rätt förutsättningar att bli en tryggare arbetsplats, både för egna anställda och de som besöker anläggningen. 

Tunga lyft, truckar som kör och arbeten på hög höjd. Industrin kan vara en riskfylld arbetsplats. Hur förebygger man olyckor, hur ska man agera när något händer, och hur ser du till att alla nås av rätt information vid rätt tillfälle? Vi har tagit fram konceptet SSG Safety där du som anläggningsägare kan se till att anställda, entreprenörer och leverantörer uppfyller era krav för att få arbeta och leverera. Både på individ- och företagsnivå! 

I konceptet hittar du flera tjänster som tillsammans bidrar till en säkrare arbetsmiljö för din anläggning och för era entreprenörer. Tjänsterna är ihopkopplade och ger flera nivåer av skydd och kontroll. Kostnadseffektivt och tidsbesparande.

Ett exempel: Så fungerar SSG Safety!

Maria Andersson är entreprenör och ska nästa vecka besöka din anläggning för att jobba i ett projekt. Har din anläggning SSG Safety, kan rutinerna se ut så här inför att Maria ska påbörjar sitt arbete. 

  • För att vara en godkänd leverantör behöver Marias arbetsgivare uppfylla de avtalade kraven, till exempel godkänd F-skattsedel och försäkringar. Detta rapporterar hennes arbetsgivare direkt i tjänsten SSG Supplier, som sedan visas i appen SSG On site och till anläggningens portvakt via SSG Access (tillträdes- och kompetenskontroll). Maria kan via appen SSG On site se om hennes arbetsgivare är godkänd för anläggningen. Allt hon behöver är att knappa in sitt person- och Accesskortsnummer. 
  • Maria måste också ha grundläggande säkerhetskunskaper för att få komma in på anläggningen. Om din anläggning kravställer på Entre grundkurs (Sveriges mest populära säkerhetskurs för entreprenörer inom industrin) gör Maria den via sin dator innan arbetet påbörjas. Hon kan också i SSG On site se om hon har gått de kurser som krävs. Även fler kurser från vår kurskatalog kan kravställas (både på din personal och på era entreprenörer), och följas upp vid inpassering med hjälp av SSG Access.
  • Händer det något på anläggningen som behöver kommuniceras? I SSG On site kan du informera och avisera alla på anläggningen om viktig aktuell information i realtid. Att ha en gemensam standard för kommunikation underlättar för Entreprenörer runt om i landet. 

Vill du veta mer? Kontakta vår försäljningsavdelning så berättar vi mer!

Vill du veta mer?

Vill du veta mer? Fyll i formuläret nedan. Har du frågor om användning av tjänsterna, kurserna eller standarderna, kontakta vår supportavdelning.

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.