Här hittar du teknisk information för hur du flyttar din befintliga integration till en legacylösning på vår nya plattform.

Har ni sedan tidigare en integration mot SSG som är byggd med hjälp av SOAP önskar SSG att ni flyttar till vår legacylösning på den nya plattformen. Då används fortfarande SOAP men där finns förbättrad prestanda och övervakning som hjälper SSG att ge bättre support.

Den gamla plattformen kommer att stängas ner under 2018, SSG kommer att meddela i god tid exakt datum för detta. Initiera gärna en flytt för er integration så snart som möjligt.

Den nya plafformen för befintliga webbservices hittar du här:

https://api.ssg.se/ws/access/v1/access.asmx

Kontakta SSG Support för att få er ClientId och ClientSecret till den nya plattformen. Här nedan finns teknisk information om hur bytet går till för nedanstående befintliga webbservices.

 • synchronize 
  Returns a Whitelist for requesting plant
 • synchronize_extract 
  Returns extracted data for the requesting plant
 • verify 
  Verify a user against requesting plant
 • verifyandcheckin 
  Verify a user against requesting plant and checkin to ledger
 • checkout 
  Checkout to ledger

Dessa finns under två olika url:er idag:

http://service.ssg.se/entre_v2/passage.asmx

http://service.ssg.se/entre_v3/passage.asmx

1.1 Autentisering

Den viktigaste skillnaden mellan den gamla och nya miljön är att i den nya så finns ett generellt sätt att autentisera sig.

För att alla anrop så behöver man i ”soap headern” ange:

ClientId, vilken representerar kunden, användaren av integrationen.

ClientSecret, en krypterad nyckel som representerar vilka integrationspunkter som användaren har behörighet att använda.

Bakom dessa kan det även finnas en identitet som motsvarar de behörigheter kunden har i bakomliggande system, ex. SSG Access.

Notera att för att kunna börja använda den nya miljön och dess ”legacy” webbservice så måste ClientId och dess ClientSecret utfärdas av SSG för respektive integration.

Username och Password kommer inte att fungera i den nya miljön.

1.2 Verify

Skillnader:

- Autentisering

Gamla miljön:

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ent="http://service.ssg.se/entre/">

   <soap:Header/>

   <soap:Body>

      <ent:verify>

         <ent:cardnr>?</ent:cardnr>

         <ent:persnr>?</ent:persnr>

         <ent:cardid>?</ent:cardid>

         <ent:includePhoto>?</ent:includePhoto>

         <ent:section>?</ent:section>

         <ent:username>?</ent:username>

         <ent:password>?</ent:password>

      </ent:verify>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>

Nya miljön

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ssg="http://ssg.se/">

   <soapenv:Header>

      <ssg:Authentication>

         <ssg:ClientId>?</ssg:ClientId>

         <ssg:ClientSecret>?</ssg:ClientSecret>

      </ssg:Authentication>

   </soapenv:Header>

   <soapenv:Body>

      <ssg:verify>

         <ssg:cardnr>?</ssg:cardnr>

         <ssg:persnr>?</ssg:persnr>

         <ssg:cardid>?</ssg:cardid>

         <ssg:includePhoto>?</ssg:includePhoto>

         <ssg:section>?</ssg:section>

      </ssg:verify>

   </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

1.3 VerifyAndCheckin

Gamla miljön

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ent="http://service.ssg.se/entre/">

   <soap:Header/>

   <soap:Body>

      <ent:verifyandcheckin>

         <ent:taxagencyidnumber>ABCD123456789</ent:taxagencyidnumber>

         <ent:direction>IN</ent:direction>

         <ent:empoweredrequired>Y</ent:empoweredrequired>

         <ent:cardnr>118502</ent:cardnr>

         <ent:persnr></ent:persnr>

         <ent:cardid></ent:cardid>

         <ent:includePhoto></ent:includePhoto>

         <ent:section></ent:section>

         <ent:username>tilltradexxx</ent:username>

         <ent:password>v3zsry222v38mrh</ent:password>

      </ent:verifyandcheckin>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>

Nya miljön

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ssg="http://ssg.se/">

   <soap:Header>

      <ssg:Authentication>

         <ssg:ClientId>?</ssg:ClientId>

         <ssg:ClientSecret>?</ssg:ClientSecret>

      </ssg:Authentication>

   </soap:Header>

   <soap:Body>

      <ssg:verifyandcheckin>

         <ssg:taxagencyidnumber>?</ssg:taxagencyidnumber>

         <ssg:direction>?</ssg:direction>

         <ssg:empoweredrequired>?</ssg:empoweredrequired>

         <ssg:cardnr>?</ssg:cardnr>

         <ssg:persnr>?</ssg:persnr>

         <ssg:cardid>?</ssg:cardid>

         <ssg:includePhoto>?</ssg:includePhoto>

         <ssg:section>?</ssg:section>

      </ssg:verifyandcheckin>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>

1.4 CheckOut

Gamla miljön

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ent="http://service.ssg.se/entre/">

   <soap:Header/>

   <soap:Body>

      <ent:checkoutmock>

         <ent:taxagencyidnumber>?</ent:taxagencyidnumber>

         <ent:empoweredrequired>?</ent:empoweredrequired>

         <ent:cardnr>?</ent:cardnr>

         <ent:persnr>?</ent:persnr>

         <ent:cardid>?</ent:cardid>

         <ent:username>?</ent:username>

         <ent:password>?</ent:password>

      </ent:checkoutmock>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>

Nya miljön

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ssg="http://ssg.se/">

   <soap:Header>

      <ssg:Authentication>

         <ssg:ClientId>?</ssg:ClientId>

         <ssg:ClientSecret>?</ssg:ClientSecret>

      </ssg:Authentication>

   </soap:Header>

   <soap:Body>

      <ssg:checkout>

         <ssg:taxagencyidnumber>?</ssg:taxagencyidnumber>

         <ssg:empoweredrequired>?</ssg:empoweredrequired>

         <ssg:cardnr>?</ssg:cardnr>

         <ssg:persnr>?</ssg:persnr>

         <ssg:cardid>?</ssg:cardid>

         <ssg:includePhoto>?</ssg:includePhoto>

      </ssg:checkout>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>

1.5 Synchronize

Gamla miljön

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ent="http://service.ssg.se/entre/">

   <soap:Header/>

   <soap:Body>

      <ent:synchronize>

         <ent:username>?</ent:username>

         <ent:password>?</ent:password>

         <ent:cardTypes>?</ent:cardTypes>

      </ent:synchronize>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>

Nya miljön

soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ssg="http://ssg.se/">

   <soap:Header>

      <ssg:Authentication>

         <ssg:ClientId>?</ssg:ClientId>

         <ssg:ClientSecret>?</ssg:ClientSecret>

      </ssg:Authentication>

   </soap:Header>

   <soap:Body>

      <ssg:synchronize>

         <ssg:cardTypes>?</ssg:cardTypes>

      </ssg:synchronize>

   </soap:Body>

</soap:Envelope> 

1.6 Synchronize_extract

Gamla miljön

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ent="http://service.ssg.se/entre/">

   <soap:Header/>

   <soap:Body>

      <ent:synchronize_extract>

         <ent:username>?</ent:username>

         <ent:password>?</ent:password>

         <ent:cardType>?</ent:cardType>

      </ent:synchronize_extract>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>

Nya miljön

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:ssg="http://ssg.se/">

   <soap:Header>

      <ssg:Authentication>

         <ssg:ClientId>?</ssg:ClientId>

         <ssg:ClientSecret>?</ssg:ClientSecret>

      </ssg:Authentication>

   </soap:Header>

   <soap:Body>

      <ssg:synchronize_extract>

         <ssg:cardType>?</ssg:cardType>

      </ssg:synchronize_extract>

   </soap:Body>

</soap:Envelope>