SSG Connect är en ny Internet of Things-plattform för industrin som möjliggör produkt- och leverantörsöverskridande lösningar.

I nära samarbete med bland andra ProcessIT, SCA Obbola och SCA Munksund, har SSG utvecklat en ny teknisk IoT-plattform för industrin. Namnet på denna är SSG Connect.

SSG Connect är utvecklad på Microsoft Azure och har ett öppet, standardiserat gränssnitt. Många aktörer har tidigare utvecklat enskilda lösningar för just sina produkter, vilket bland annat har lett till skilda och leverantörsunika IT-miljöer, vilket i sin tur har skapat svårigheter vid både användning och underhåll. Med SSG Connect höjer vi blicken och möjliggör istället gemensamma lösningar, allt för en effektivare resurshantering och industri.

Möjliggör flera användningsområden

En av SSG Connects stora fördelar är att plattformen kan kopplas till industrins processinformationssystem. Tillsammans med en säkerhetslösning är det därefter tekniskt möjligt att kunna ta ut produktions-, underhålls- och ekonomiska data på ett standardiserat sätt via molntjänster. Med algoritmer kan detta bland annat användas för att utveckla andra tjänster för ökad effektivitet inom industrin. Det ökar även möjligheterna för andra externa, kreativa tredjepartsutvecklare att bidra med egna applikationer till plattformen.

För mer information, kontakta oss gärna.