Du kan skaffa SKC-nummer på två sätt.

Om du saknar abonnemang, använd då SSGs mall för registrering av underlag (Excel-fil) och skicka den ifyllda mallen till klassning@ssg.se. Då hjälper SSG till med att skapa SKC-nummer på de artiklar du vill registrera. I mallen finns även definitionerna och förklaringar för respektive kolumn. Behöver vi mer information kontaktar vi dig.

Du kan också skaffa ett abonnemang för internetinloggning, Då har man möjlighet att komma åt databasen och få tillgång till hela artikelregistret. Där kan du direkt bevaka och begära uppdateringar av det egna produktsortimentet, och kommunikationen med SSG sköts via ett webbformulär. Du kan också se vilka som är abonnenter på artiklarna samt exportera sortimentet till Excel. SKC-nummer behöver då bara begäras på de artiklar som inte finns i databasen. Du kan också använda mallen ovan om det är många artiklar som ska registreras.

Vilken information behöver SSG för att skapa ett SKC-nummer?

  • Enhetlig kategoriserande benämning (ventil, tryckfjäder, trefasmotor).
  • Varumärke (produktspecifikationsägare) (SKF, Somas, ABB).
  • Varumärke (produktspecifikationsägarens) referensbeteckning för artikeln.
  • Kompletterande uppgifter (variantbeteckning, dimension, material).
  • Förpackningsstorlek (siffra som anger storlek eller antal av/i förpackning).
  • Uppgift om förpackning.
  • Inköpsenhet (st,m l etc.)

Om du är leverantör till processindustrin En leverantör kan också marknadsföra sig och sina tjänster på artiklarna. På så sätt kan man underlätta för en beställare eller industri att hitta ersättningsartiklar vid till exempel ett haveri och vid förfrågningar och offerter. Kontakta oss för mer information.