SSGs sågverksnäterk arbetar för att dela kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljöfrågor för arbetsmiljön på sågverk säkrare.

Under 2019 startade SSG ett nätverk inom sågverksindustrin. Bakgrunden var att sågverksbranschen under många år har haft höga olyckstal, och låg bland annat högst i statistiken för arbetsolyckor med frånvaro under åren 2008-2018. Därför startades nätverket för att dela kunskap och erfarenhet inom arbetsmiljöområdet samt utveckla säkerhetskulturen och arbeta proaktivt, med målet att minska antalet olycksfall och sjukdomsfall i branschen. Arbetsgivarna i branschen vill arbeta för att sänka olycksstatistiken, ha en bättre arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare.

Vår vision: Skapa olycksfria och hälsosamma arbetsplatser samt uppmuntra till samverkan i arbetsmiljöfrågor.

Deltagare i nätverket:

 • Magnus Karlsson, SCA Wood, Tunadals sågverk
 • Arne Gabrielsson, Holmen Timber
 • Tommy Kronholm, Setra Trävaror, Björklinge
 • Anne Cathrine Amdahl, Moelven
 • Göran Lundgren, STTF (Svenskt Trätekniskt Forum)
 • Marie Cnattingius, Vida, Alvesta
 • Gustav Roslund, SCA Wood, Bollstasågen
 • Niklas Norén, Norra Timber
 • Tomas Holmström, Stora Enso Timber Ala
 • Anders Grankvist, Södra Wood
 • Åsa Dahlfors,  Industriarbetsgivarna

Vill du veta mer?

Är du intresserad av nätverkets arbete? Kontakta oss gärna via formuläret längst ner.