SSG Ytskyddskommitté

Ytskyddskommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området ytskydd.

Sök SSG standarder

SSGs ytskyddskommitté, som startades 1974, arbetar med SSGs standard inom ytskydd. Kommittén bevakar och arbetar för att sprida erfarenheter inom ytskyddsområdet, och arbetar kontinuerligt med att hålla dokumentationen uppdaterad samtidigt som nya standarder och hjälpmedel utvecklas inom området. SSGs ytskyddsstandard bygger på kunskap och väl beprövad erfarenhet inom branschen,

Kommittén består av representanter från industrin, internationella färgleverantörer, entreprenörer och tekniska specialister inom området. Därutöver deltar även representanter från industrin i olika arbetsgrupper. Kommittén arbetar för att sprida information och kunskap om vikten av att välja rätt ytskydd, och öka kännedomen om hur SSGs standarder kan förenkla och förbättra. Kommittén ska också arbeta fram nya verktyg och metoder som underlättar arbetet med ytskydd. 

Kommitténs vision

Alla i branschen ska ha förståelse för långsiktig lönsamhet med rätt ytskydd. Kunskapen om SSG ska vara självklar i företagens dagliga verksamhet och ytskyddsstandarderna ska vara det självklara valet i alla upphandlingar och utförande av ytskydd inom skogsindustrin och för andra branscher där det anses lämpligt. Ytskyddskommittén ska verka för att utveckla hjälpmedel inom ytskyddsbehandling som i ett livscykelperspektiv tar hänsyn till miljöer inom skogsindustrin och övrig industri med liknande utmaningar, i Europa. Miljö, hälsa och säkerhet bör alltid tas hänsyn till och ska prioriteras vid framtagning, utveckling och revidering av dokumentation, verktyg och metoder för arbete med ytskydd.

Ledamöter i kommittén

 • Jim Olovsson SCA Munksund, ordförande
 • Tarmo Kokko BillerudKorsnäs Gruvön, vice ordförande
 • Charlotte Persson ÅF, Division Industry
 • Josefin Bengtsson International
 • Kurt Blomqvist Teknos
 • Lars Lundén Södra Cell Mönsterås
 • Mats Nordin Tikkurila Coatings
 • Roland Backman Jotun
 • Rolf Lundberg Metsä Board Sverige AB
 • Ola Kronberg Iggesund Paperboard
 • Sara Vedin SSG
 • Tina Berggren SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Ytskyddskommittén, eller kontakta oss?