Säkerhetskommittén arbetar med arbetsmiljö och säkerhetsfrågor inom industrin.

Sök SSG säkerhetsstandarder

SSG Säkerhetskommitté startades 2004, med målet att känna av industrins behov inom säkerhetsområdet, samt att bedriva omvärldsbevakning, nätverksbyggande och kunskapsutbyte. Säkerhetskommitténs syfte är att inom områdena säkerhet och arbetsmiljö rekommendera effektiva och ekonomiska arbetsmetoder och förhållningssätt.

Gemensamma nyttor för de deltagande företagen är en stor del i kommitténs arbete. Gemensamma arbetsmetoder, tillgång till ett nätverk och enhetlighet i tolkning och tillämpning av regler inom området är några av nyttorna, och även möjlighet att kunna påverka myndigheters utformning av författningar så att dessa blir uppnåeliga utifrån industrins förutsättningar.

Vid behov tillsätter kommittén arbetsgrupper. Bland annat arbetade arbetsgrupp 11 med säkerhetskultur inom industrin och arbetsgrupp 12 med att reducera klämskador i rullmaskiner. Ta del av publicerat material från AG11 här. Andra arbetsgrupper har tagit fram utbildningar, kurser och standarder som påvisar best practice inom industrin, samt tolkning av lagar och andra krav. 

Ledamöter i kommittén

 • Kerstin Wigren, Södra Cell Mönsterås
 • Tomas Rosenblad, Holmen Paper Hallsta
 • Magnus Dahlberg, Stora Enso Nymölla
 • Ingemar Andersson, Smurfit Kappa Kraftliner
 • Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna
 • Tord Persson, BillerudKorsnäs Gruvön
 • Leif Thorin, Stora Enso Skoghall
 • Arvid Sjöström, Rottneros Vallvik
 • Malin Nygren, Aditya Birla Domsjö Fabriker
 • Cecilia Andersson, Industriarbetsgivarna
 • Magnus Karlsson, SCA Wood
 • Lars-Göran Andersson, Essity Lilla Edet

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Säkerhetskommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.