Rörsystemkommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området rörsystem och tryckkärl.

Sök SSG rörstandarder

SSGs rörsystemkommitte startades 1971 och arbetar med standardisering och utreder nya tjänster inom rörsystem och trycksatta anordningar. Arbetsmiljö, driftsäkerhet och underhåll är viktiga kriterier under arbetet. Kommittén känner löpande av industrins behov inom rörsystem och trycksatta anordningar, och arbetar också med omvärldsbevakning, nätverksbyggande och kunskapsutbyte. Kommittén arbetar också för ökad kännedom och marknadsföring av berörda standarder och tillhörande tjänster.

SSGs rörstandarder uppfyller kraven i gällande direktiv och föreskrifter inom trycksatta anordningar, vilket gör att beställare, leverantörer och tillverkare kan vara trygga med valda komponenter. SSGs rörstandarder har ett intyg om överensstämmelse utfärdat av Kiwa Inspecta med certifikatsnummer 09-744845-00.

För närvarande arbetar sex arbetsgrupper med anvisningar för material, beräkningar, dimensionering av rörsystem, samt anvisningar för rörupphängningsdon.

Ledamöter i kommittén

 • Mikael Forseryd, Stora Enso Skoghall AB, ordförande
 • Anders Lundqvist, BillerudKorsnäs AB, Gruvöns Bruk, vice ordförande
 • Anders Stenlund, ÅF Division Industry
 • Anders Wetterberg, Ingenjörsfirman Rörkraft AB
 • Gunnar Bergenholm, Iggesund Paperboard AB
 • Johan Barrulf, Valmet AB
 • Linus Axelsson, ÅF Division Infrastructure
 • Per Söderström, Eurocon Engineering AB
 • Peter Lundin, Metsä Board Sverige AB, Husum fabrik
 • Stefan Bengtsson, Södra Cell AB, Värö
 • Stefan Westerlund, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå
 • Tomas Malmström, SCA Munksund AB
 • Christer Wallin, SSG

Meddelanden från SSGs rörsystemkommitté

Giltighetstiden för intyg om överensstämmelse mot EU-direktiv 97/23/EC om tryckbärande anordningar, certifikat nr: 09-744845-00 upphörde att gälla 2018-03-08, men är nu förlängt till 2019-03-08.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Rörsystemkommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.