SSG Mekankommitté

Mekankommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området mekanteknik.

Sök SSG standarder

Mekankommittén startades 1971 och arbetar med funktionsorienterade standarder som ska ge kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade ny-, om- och tillbyggnadsprojekt inom processindustrin. Stor vikt läggs på funktionssäkerhet, personsäkerhet och underhållsmässighet.

Bland mekankommitténs uppgifter ingår att öka kännedomen och att sprida och anpassa standarder och nya tjänster inom mekanområdet. Ledamöterna bevakar aktivt omvärldens behov och krav och marknadsför kommitténs arbete. Resultatet är standardiserade lösningar på gemensamma problem, upphandlings- och utförandestöd samt informationsmässig samordning mellan beställare och leverantörer.

För genomförande av olika projekt utses projektgrupper sammansatta av personer från processindustrin. Årligen finns två till fyra arbetsgrupper, där de just nu aktiva arbetar med planpackningar och smörjstandard, och kommande med behandling av bandtransportörer och pneumatiska anläggningar.

Ledamöter i kommittén

  • Per Asplund, SCA Ortviken, ordförande
  • Björn Blommegård, Stora Enso Hylte, vice ordförande
  • Lars Harrysson, Södra Cell Mönsterås
  • Ola Jonsson, Iggesund Paperboard
  • Tommy Sjödin, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå
  • Mattias Albertsson, BillerudKorsnäs Frövi

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Mekankommittén, eller kontakta oss?