Mekankommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området mekanteknik.

Sök SSG mekanstandarder

Mekankommittén startades 1971 och arbetar med funktionsorienterade standarder som ska ge kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade ny-, om- och tillbyggnadsprojekt inom processindustrin. Stor vikt läggs på funktionssäkerhet, personsäkerhet och underhållsmässighet.

Bland Mekankommitténs uppgifter ingår att öka kunskapen och att sprida och anpassa standarder och nya tjänster inom mekanområdet. Ledamöterna bevakar aktivt omvärldens behov och krav och marknadsför kommitténs arbete. Resultatet är standardiserade lösningar på gemensamma problem, upphandlings- och utförandestöd samt informationsmässig samordning mellan beställare och leverantörer.

För genomförande av olika projekt utses projektgrupper sammansatta av personer från processindustrin. Årligen finns två till fyra arbetsgrupper, där de just nu aktiva arbetar med smörjstandard, bandtransportörer och vibrationer, och kommande med behandling av pneumatiska anläggningar.

Ledamöter i kommittén

  • Ola Jonsson, Iggesund Paperboard, ordförande
  • Tommy Sjödin, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, vice ordförande
  • Daniel Rääf, Stora Enso Hylte
  • Lars Harrysson, Södra Cell Mönsterås
  • Mattias Albertsson, BillerudKorsnäs Frövi
  • Per Asplund, SCA Ortviken
  • Rickard Sjöblom, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Mekankommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.