Mekankommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området mekanteknik.

Sök SSG mekanstandarder

Mekankommittén startades 1971 och arbetar med funktionsorienterade standarder som ska ge kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade ny-, om- och tillbyggnadsprojekt inom processindustrin. Stor vikt läggs på funktionssäkerhet, personsäkerhet och underhållsmässighet.

Bland Mekankommitténs uppgifter ingår att öka kunskapen och att sprida och anpassa standarder och nya tjänster inom mekanområdet. Ledamöterna bevakar aktivt omvärldens behov och krav och marknadsför kommitténs arbete. Resultatet är standardiserade lösningar på gemensamma problem, upphandlings- och utförandestöd samt informationsmässig samordning mellan beställare och leverantörer.

Varje år hanteras två till fyra projekt med olika arbetsgrupper sammansatta av personer från processindustrin. Under våren 2020 avslutas projekt gällande SSG 1484 – Bandtransportörer och SSG 3030Vibrationer i roterande maskiner. Till hösten 2020 är det planerad start av projekt inom SSG 3700 – VVS-system och SSG 3499Pneumatiska anläggningar.

Ledamöter i kommittén

  • Ola Jonsson, Iggesund Paperboard, ordförande
  • Tommy Sjödin, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå, vice ordförande
  • Björn Bergström, Metsä Board Husum
  • Daniel Rääf, Stora Enso Hylte
  • Mattias Albertsson, BillerudKorsnäs Frövi
  • Per Asplund, SCA Ortviken
  • Peter Hellman, Stora Enso Kvarnsveden, ordförande i SSG Hydraulikgrupp
  • Vakant, Södra
  • Rickard Sjöblom, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Mekankommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.