Kontraktskommittén ansvarar för utveckling och uppdatering av SSGs leveranskontrakt.

Sök SSG standarder

Kontraktskommittén ansvarar för utveckling och uppdatering av SSGs leveranskontrakt avsedda för upphandling, leverans, montage och driftsättning av industrianläggningar och utrustning. I sitt arbete att utveckla och uppdatera leveranskontrakt med internationell inriktning, har ledamöterna i uppgift arbeta fram för både beställare och leverantörer effektiva och lämpliga standardvillkor för olika typer av upphandlingar för en industrianläggning.

Standardiserade lösningar på gemensamma problem, effektivare upphandlingar, enhetliga villkor som förenklar för både beställare och leverantör är några av nyttorna som kommittén skapar. Vid behov tillsätts arbetsgrupper för att göra mer djupgående utredningar inom olika områden. Under senaste år har en försäkringsgenomgång gjorts samt utredning av IT-nära upphandlingar för industrin.

Ledamöter i kommittén

 • Håkan Staaf, SCA Sourcing & Logistics AB, ordförande
 • Kristoffer Börjesgård, SCA Sourcing & Logistics AB
 • Lars Ericson, Holmen AB, jurist
 • Sandra Egelstig Bäck, Södra, jurist
 • Carl Dalberg, Södra
 • David Hjelm, Metsä Board
 • Göran Johansson, BillerudKorsnäs AB
 • Klas Liljefors, BillerudKorsnäs AB, jurist
 • Pontus Nylander, Stora Enso AB, jurist
 • Anne Persson, Smurfit Kappa Piteå
 • Per Sjögren, Holmen AB
 • Håkan Svensson, Stora Enso AB
 • Anna-Karin Bohman, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Kontraktskommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.