Elkommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom elansvar, elsäkerhet och elteknik.

Sök SSG elstandarder

SSGs elkommitté startade 1971 och arbetar med standardisering inom elansvar, elsäkerhet och elteknik och fastställer nya och reviderade standarder inom berörda områden. Kommittén följer utvecklingen inom elområdet, samt bevakar behovet av nya tjänster och vidareutvecklar befintliga tjänster baserade på SSG Standarder.

Kommittén verkar för att SSGs standarder och tjänster inom elområdet ska etablera sig som de facto-standard inom svensk processindustri, och vara det naturliga valet för konsulter, konstruktörer och leverantörer i sin strävan att driva kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade ny-, om- och tillbyggnadsprojekt samt löpande underhåll. Genom utbildningar, tjänster och standarder hjälps företag och organisationer åt i arbetet med elansvar och elsäkerhet för en säkrare arbetsmiljö.

Inom kommittén sker ett omfattande kunskaps- och erfarenhetsutbyte genom nätverksbyggande. I Sverige finns sex geografiska elnätverk som SSG möjliggör, och konferensen SSG Elansvarsträff samlar årligen nästan 100 personer verksamma inom elansvar i Sverige. För närvarande finns ett antal arbetsgrupper som bland annat arbetar med SSG 4510 – Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar, ett framtagande av en reviderad utgåva av SSG 4500 – Elsäkerhet vid arbete för yrkespersoner samt revidering av SSG 4909 – Anvisningar för EMC.

Kommittén skickar med jämna mellanrum ut tekniska meddelanden om säkerhetskritisk information till kontaktpersoner inom området.

Ledamöter i kommittén

 • Carsten Lyth, SSG, ordförande
 • Carl Wanhainen, Boliden Mineral AB
 • Dick Eriksson, Scania Industrial Maintenance
 • Jan Östensson, Metsä Board Sverige AB
 • Juha Nurmi, Iggesund Paperboard AB
 • Kenneth Johansson, Södra Cell Värö
 • Klas Roos, Preem AB
 • Martin Sandin, BillerudKorsnäs AB
 • Mikael Kjellin, Metsä Board Sverige AB
 • Per Backlin, SSG
 • Stefan Lundström, SCA Munksund AB
 • Thor-Björn Johansson, Södra Cell Mönsterås
 • Tommy Eriksson, Stora Enso Paper AB
 • Tony Nordström, SCA Graphic Sundsvall AB

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Elkommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.