Elkommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom elansvar, elsäkerhet och elteknik.

Sök SSG elstandarder

SSGs elkommitté startade 1971 och arbetar med standardisering inom elansvar, elsäkerhet och elteknik och fastställer nya och reviderade standarder inom berörda områden. Kommittén följer utvecklingen inom elområdet, samt bevakar behovet av nya tjänster och vidareutvecklar befintliga tjänster baserade på SSG Standarder.

Kommitténs arbete verkar för att SSGs standard och tjänster inom elområdet ska etablera sig som de facto-standard inom svensk processindustri, och vara det naturliga valet för konsulter, konstruktörer och leverantörer i sin strävan att driva kostnadseffektiva och kvalitetssäkrade ny-, om- och tillbyggnadsprojekt samt löpande underhåll. Genom utbildningar, tjänster och standarder hjälps företag och organisationer att arbeta rätt med elansvar samt elsäkerhet för en säkrare arbetsmiljö.

Inom kommittén sker ett omfattande kunskaps- och erfarenhetsutbyte med nätverksbyggande. I Sverige finns fem geografiska elnätverk, och konferensen SSG Elansvarsträff samlar årligen nästan 100 verksamma inom elansvar i Sverige. För närvarande finns ett antal arbetsgrupper som bland annat arbetar med SSG 4510 – Vägledning för hantering av ljusbågsrisker i elanläggningar, ett framtagande av en helt ny utgåva 5 av SSG 4501 - systematiskt elsäkerhetsarbete samt revidering av SSG 4909 – Anvisningar för EMC.

Kommittén skickar med jämna mellanrum ut tekniska meddelanden om, säkerhetskritisk information till kontaktpersoner inom området.

Ledamöter i kommittén

 • Carsten Lyth, SSG, ordförande
 • Kaj Albertsson, Arctic Paper Munkedals AB
 • Dick Eriksson, Scania Industrial Maintenance
 • Thor-Björn Johansson, Södra Cell Mönsterås
 • Stefan Lundström, SCA Munksund AB
 • Klas Roos, Preem AB
 • Per Sjölund, Metsä Board Sverige AB
 • Johan Böhlin, Arctic Paper Grycksbo AB,
 • Tommy Eriksson, Stora Enso Paper AB
 • Kenneth Johansson, Södra
 • Tony Nordström, SCA Graphic Sundsvall AB
 • Martin Sandin, BillerudKorsnäs AB
 • Carl Wanhainen, Boliden Mineral AB
 • Jan Östensson, Metsä Board Sverige AB
 • Juha Nurmi, Iggesund Paperboard AB

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Elkommittén, eller kontakta oss?