Driftsäkerhet och effektivitetskommittén arbetar med driftsäkerhet inom underhåll och produktion med fokus på tillgänglighet, driftsäkerhet, effektivitet och hållbarhet.

Sök SSG driftsäkerhet och effektivitetsstandarder

Kommittén startades 2011 och arbetar för att skapa nytta genom samarbete ur ett tillgänglighets- och kostnadsperspektiv. Arbetet innefattar även utveckling av driftsäkerhet och underhåll genom ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Genom att lyfta samtliga engagerade till en gemensam nivå inom underhållsutveckling ökar branschens totala nyttoeffekt. Utkomsten av kommitténs arbete skapar nytta främst i direkt användande, men även möjligheter att utveckla och förädla tjänstekoncept.

Kommittén har arbetsgrupper som driver olika projekt, bland annat SSG 2015Förenklad LCC/LCP-kalkyl, för att vägleda i bästa investeringen samt SSG 2011Optimering av förråd, för att ge förutsättningar för en organisatoriskt, kostnadseffektiv och säkerställd förrådshantering.

Ledamöter i kommittén

  • Susanne Lazaroo, SCA Obbola, ordförande
  • Karl-Johan Ericsson, Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk, vice ordförande
  • Pontus Lord, Södra Cell Mönsterås
  • Stefan Hedblom, Holmen Iggesund
  • Stefan Rönnquist, Metsä Board Husum
  • Thomas Olsson, Rottneros Vallviks Bruk
  • Rickard Sjöblom, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Driftsäkerhet och effektivitetskommittén, eller kontakta oss?

SSG kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med SSGs dataskyddspolicy.