SSG Byggkommitté

Byggkommittén ansvarar för standardisering och utredningsarbete inom området byggteknik. Kommittén, som startades 1971, ansvarar för att underhålla SSGs byggstandarder, och skapa gemensamma fördelar inom byggteknik.

Sök SSG standarder

SSGs byggstandarder ska vara ett bra verktyg för projektering av nyanläggning och underhåll och därmed bidra till att byggprojekt blir genomförda med rätt kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt. Byggstandarden ska utgöra en kunskaps- och erfarenhetsbank för framtiden och för kunskapsöverföring till nya generationer

Personsäkerhet, underhållsmässighet och kostnadseffektivitet är viktiga kriterier inom byggområdet, vilket prioriteras vid utveckling och revidering av SSGs byggstandarder. En harmonisering med gällande svensk lagstiftning och föreskrifter och ett bästa praktiska utförande präglar de framtagna standarderna.

För närvarande bedrivs tre arbeten kring revidering av standarder av kommitténs ledamöter.

Ledamöter i kommittén

  • Håkan Bylerius, Stora Enso Skoghall
  • Fred Wichmann, WSP Sverige AB
  • Magnus Jinneroth, SCA Forest products AB
  • Ingrid Olsson, SWECO Structures AB
  • Rickard Sjöblom, SSG

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Byggkommittén, eller kontakta oss?